Trafik Ceza Puanı (Sürücü Ceza Puanı)

Karayolları Trafik Kanunu’nun suç saydığı bir fiilden dolayı haklarında ceza uygulanan araç sürücülerine, aldıkları her ceza için esasları yönetmelikte belirlenen ceza puanları verilir. Trafik suçunun işlendiği tarihten geriye doğru bir yıl içinde toplam 100 ceza puanını dolduran sürücülerin sürücü belgeleri iki (2) ay süre ile geri alınır ve eğitime tabi tutulurlar.

Aynı yıl içinde ikinci defa yüz (100) puanı dolduran sürücülerin sürücü belgeleri dört (4) ay süre ile geri alınarak psiko-teknik değerlendirmeye ve psikiyatri uzmanının muayenesine tabi tutulurlar. Muayene sonucunda sürücülük yapmasına engel hali bulunmayanların belgeleri, süresi sonunda iade edilir. Bir yıl içinde üç defa yüz (100) ceza puanını dolduran sürücülerin sürücü belgeleri süresiz olarak iptal edilir. Ölümle sonuçlanan trafik kazalarına asli kusurlu olarak sebebiyet veren sürücülerin sürücü belgeleri ise bir (1) yıl süre ile geri alınır. Sürücü belgeleri geri alınan sürücüler, sürücü belgesine el koyan trafik birimine veya en yakın Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü’ne alıkoyma süresinin bitiminde dilekçe ile başvurarak sürücü belgelerini geri alabilirler.

Karayolları Trafik Kanunu

kaynak: trafik.gov.tr

2016 Trafik Cezaları
Trafik Denetimi
Trafik İşaretleri
Kaza Tespit Tutanağı