Trafik Cezaları 2018

Yeni Trafik Cezaları 2018
Karayolları Trafik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Kanunla, hız sınırlarında “% 10-30” ve “% 30 üzeri” şeklindeki uygulanan iki kademeli yaptırıma “% 50’den fazlası” şeklinde üçüncü bir kademe daha eklendi. Buna göre hız sınırını % 10-30 oranında aşan sürücülere 235 TL, % 30-50 oranında aşanlara 488 TL, % 50’den fazla aşan sürücülere ise 1.002 TL idari para cezası uygulanacak.

Yeni düzenlemeyle trafikte spin ya da drift yapanlara ağır cezalar getirildi. Bu şekilde trafikte tehlike yaratan sürücülere yeni kanun ile hem idari para cezası uygulanacak hem de sürücü belgesi geri alınacak ve ancak belirli şartlar doğrultusunda geri verilebilecek.

El freni çekilmesi veya başka yöntemlerle aracın ani olarak yönünün değiştiren veya kendi etrafında döndüren sürücüler için 5.010 TL idari para cezası uygulanacak ve sürücü belgesi 60 gün süre ile geri alınacak. Ayrıca bu kişilere, psiko-teknik değerlendirme ve psikiyatri uzmanının muayenesi sonucunda sürücülüğe engel hali bulunmadığı takdirde sürücü belgesi iade edilecek.

Usulsüz çakar lamba veya siren kullananlara uygulanan cezalar da arttırıldı. Kanun kapsamında çakar lamba, siren ve benzeri ışıklı veya sesli cihazlar, mevzuatta belirlenen araçların dışında kullanılamayacak. Usulsüz çakar lamba ve siren takılan araçlara 1.002 TL idari para cezası uygulanacak.

Trafikte gürültüye neden araçlara verilecek cezalar kanunda şu şekilde belirtilmiş; mevzuata uygun olarak yapıldığı belgelenemeyen teknik değişikliğin çevredekileri rahatsız edecek derecede gürültü çıkaracak özellikte olması halinde 1.002 TL idari para cezası uygulanacak. Araçların egzozunda yapılan değişikliğin çevredekileri rahatsız edecek derecede gürültü çıkaracak özellikte olması durumunda 1.002 TL idari para cezası uygulanacak.

Muayenesiz araçların trafikte kullanımını engellemek amacıyla, muayenesi yaptırılmayan araçlara 108 TL olarak uygulanan idari para cezası 235 TL’ye çıkarıldı. Verilen süre sonunda muayenesini yaptırmayanlar ile emniyetsiz raporu verilen araçlarla trafiğe çıkanlara 488 TL ceza uygulanacak.

Kırmızı ışıkta geçenlere uygulanan trafik cezaları arttırıldı. Kırmızı ışık kuralını, son ihlalin gerçekleştiği tarihten itibaren geriye doğru bir yıl içinde ilk kez üç defa ihlal ettiği tespit edilenlerin 30 gün, ikinci kez üç kez ihlal ettiği tespit edilenlerin 45 gün, üçüncü veya daha fazla kez üç defa ihlal ettiği tespit edilenlerin 60 gün süreyle sürücü belgelerine el konulacak.

Sürücülerin araç kullanırken cep telefonu kullanması trafikte son derece tehlikeli durumlara sebep olabilir. Seyir halinde cep ve araç telefonu ile benzer haberleşme cihazlarını kullananlara verilen 108 TL olan idari para cezası 235 TL’ye çıkarıldı.

Önemli bir başka değişiklik ise Kanunla araç sürücülerine durarak yayalara ilk geçiş hakkı verme zorunluluğu getirildi.

Sürücüler, yaya veya okul geçitlerinin yanı sıra kavşak giriş ve çıkışlarında da yavaşlayacak. Bu kurala uymayan sürücülere uygulanacak para cezası 235 TL’den 488 TL’ye çıkarıldı. Ayrıca yayaların, geçişlerde araçların hız ve uzaklığını göz önünde bulundurma yükümlülüğü de kaldırıldı.

Hurdaya çıkarılmış araçların karayolunda kullanılması yasaklanıyor. Hurdaya çıkarılmış bir aracın trafikte sürüldüğü tespit edildiğinde, sürücüye 2.018 TL idari para cezası verilecek ve araç, trafikten men edilecek. Ayrıca mülki amir, aracın mülkiyetinin kamuya geçirilmesine karar verebilecek.İzinsiz veya usulsüz yolcu taşımacılığı (korsan taşımacılık) ile mücadele kapsamında aracı, tescil amacı dışında veya güzergah dışında kullananlara 15 gün men ve 1.002 TL, izin/ruhsatta belirtilen faaliyet konusu dışında yolcu taşıyanlara 30 gün men ve 2.018 TL, çalışma izni/ruhsatı almadan yolcu taşıyanlara 60 gün men ve 5.010 TL, çalışma izninin/ruhsatının süresi bittiği halde yolcu taşıyanlara ise 1.002 TL idari para cezası uygulanacak. Bu fiillerin geriye doğru bir yıl içinde tekrarı halinde, idari para cezaları iki kat şeklinde kesilecek.

Trafik kazası, arıza halleri, acil yardım, kurtarma, kar mücadelesi, kaza incelemesi, genel güvenlik ve asayişin sağlanması gibi durumlar dışında emniyet şeritleri ve banketleri kullanılamayacak. Kamyon ve tırlarda emniyet şerit ihlaline 488 TL ceza uygulanacak.

Trafiği aksatacak veya tehlikeye sokacak şekilde ardı ardına şerit değiştirme veya ters yönde araç sürme gibi ihlaller için ise 1.002 TL idari para cezası verilecek.

Sol şeridi sürekli işgal eden kamyon ve çekici sürücülerine, 1.002 TL idari para cezası kesilecek.

Türkiye’de Yasal Hız Sınırları
Trafik Ceza Puanı (Sürücü Ceza Puanı)
HGS -OGS’den Kaçak Geçiş
2018 Trafik Ceza Rehberi
Trafik İşaretleri