LPG İstasyonları

Motorlu kara taşıtlarına LPG ikmalinin yapıldığı istasyonlara ilişkin mecburi olan kuruluş ve emniyet gerekliliklerinde değişikliğe gidildi.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından hazırlanan TS 11939/T3 Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) – İkmal İstasyonu – Karayolu Taşıtları İçin – Emniyet Kuralları ile İlgili Tebliğ, Resmi Gazete’de yayımlandı.

Buna göre, TS 11939/T3 (Kasım 2014) standardının tadilinin mecburi uygulamaya konulmasına ilişkin hususlar belirlendi. Mecburi uygulamaya konulan TS 11939 Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG)-İkmal İstasyonu-Karayolu Taşıtları İçin-Emniyet Kuralları standardının T3 (Kasım 2014) metnindeki maddeler tadil edildi ve Türk Standardları Enstitüsü Teknik Kurulu’nun 13 Kasım’daki toplantısında kabul edilerek, yayımına karar verildi.

TS 11939 (Ekim 2013) standardı ile bu standardın değişen hükümlerini içeren TS 11939/T3 (Kasım 2014) tadil metni kapsamında hizmet veren işyerleri, Tebliğ hükümlerine uyacak. TS 11939/T3 (Kasım 2014) standardının tadil metni, TSE merkez teşkilatından veya il temsilciliklerinden temin edilecek.

TS 11939 standardı, motorlu kara taşıtlarına LPG ikmalinin yapıldığı istasyonlar ile ilgili kuruluş ve emniyet gereklerini kapsıyor.

Otomobil Motorları
Otomotiv Terimleri
Otomobil Bakımı