Trafik Cezaları 2019

2019 Yılı Trafik Cezaları

Karayolları Trafik Kanunu’nda yapılan değişikliğin TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilmesiyle trafik cezalarına gelen zam oranları da belli oldu. 1 Ocak 2019’dan itibaren uygulanacak trafik cezası miktarları da yeniden hesaplandı. Trafik kurallarına uymayan, yayaların, diğer sürücü ve yolcuların güvenliğini tehlike atanlara verilecek trafik cezaları kapsamında, bu yıl çok daha ağır yaptırımlar ve idari para cezaları uygulanacak.

Araç sahipleri trafik cezalarını kendilerine tanınan sürenin ilk 15 gününde öderler ise %25 oranında indirim hakkından yararlanabilirler. 15 günü geçmiş olan ödenmemiş trafik cezalarında ise herhangi bir indirim hakkı bulunmuyor. Ay sonunda ödenmeyen ve gecikmeye giren trafik cezalarına %5 gecikme faizi uygulanıyor. Belirtilen erken ödeme indirimi dışında trafik cezaları için herhangi bir indirim söz konusu olmuyor.

Trafik kuralları, yaya ve seyir halinde bulunan tüm sürücülerin uyması gereken ve uyulmaması halinde cezai yaptırımları olan kurallardır. Trafikte; sağa dönüşünde yayaya yol verin, yaya geçitlerinde yavaşlayın, başka araçlarla aranıza mesafe koyun, tek yönlü yollarda tabelalara bakarak ilerleyin, sadece gerekli durumlarda korna çalın, alkollü halde araç kullanmayın, hız kurallarına dikkat edin, aşırı hızdan kaçının, kullandığınız şeride dikkat edin, hatalı sollamalardan kaçının ve aracınızın bakımlarını araç üreticisinin belirttiği süreler içinde gerektiği gibi yaptırmayı ihmal etmeyin.

Trafik kurallarına uymayanlara uygulanacak cezalar, ceza maddelerinin açıklamaları, idari para cezası miktarları ve ihlale ilişkin sürücü ceza puanı ile ilgili hazırlanan 2019 yılı Trafik Ceza Rehberi.

-Emniyet kemeri bulundurulması zorunluluğu olan araçlarda emniyet kemeri bulundurmamak veya kullanmamak.
Uygulanacak Trafik Cezası: 108 TL İdari Para Cezası | 15 Ceza Puanı (Sürücüler İçin)

-Kara yolu yapısı üzerine, trafiği güçleştirecek, tehlikeye sokacak veya engel yaratacak, trafik işaretlerinin görülmelerini engelleyecek veya güçleştirecek şekilde bir şey atmak, dökmek, bırakmak vb. hareketlerde bulunmak ve kara yolu yapısı ve güvenlik tesisleri ile trafik işaretlerine zarar vermek, yerlerini değiştirmek veya ortadan kaldırmak.
Uygulanacak Trafik Cezası: 488 TL İdari Para Cezası | 10 Ceza Puanı (Sürücüler İçin)
Tehlike ve engeller, ilgili kuruluşlar ve zabıtaca ortadan kaldırılır, bozukluk ve eksiklikler yolun yapım ve bakımından sorumlu kuruluşça derhal giderilir, zarar karşılıkları ve masraflar sorumlulara ödetilir.

-Karayolu dışında, kenarında veya karayolu sınırı içinde izin almadan, trafik işaretlerinin görünmelerini engelleyecek, anlamlarını değiştirecek veya güçleştirilecek, yanıltacak veya trafik için tehlike veya engel yaratacak şekilde levha, ışık ile ağaç, parmaklık, direk vb. dikmek, koymak veya bulundurmak.
Uygulanacak Trafik Cezası: 5.073 TL İdari Para Cezası
Bunlar, bütün sorumluluk ve giderler mal sahibine ait olmak üzere, yolun yapımı, bakımı işletilmesi ile ilgili kuruluşça kaldırılır.

-Tescil edilen araçları tescil belgesi ve tescil plakası almadan karayoluna çıkarmak.
Uygulanacak Trafik Cezası: 1.002 TL İdari Para Cezası | 10 Ceza Puanı (Sürücüler İçin)
Belgeler geçersiz ise süresiz, eksik ise geçici olarak: Belgelerin Geri Alınması (Trafik zabıtasınca), Eksiklikleri giderilinceye kadar: Trafikten Men
Trafikten men edilen araçların sürülerek götürülebilmesi için tescil belgesi ve plakası ya da “C” geçici trafik belgesi alınması, çekici/kurtarıcı marifetiyle götürülmek istenmesi halinde ise ek- 33/A tanzim edilmek suretiyle teslim edilir.

-Araç tescil belgesini araçta bulundurmamak.
Uygulanacak Trafik Cezası: 92 TL İdari Para Cezası | 10 Ceza Puanı (Sürücüler İçin) Araç bilgileri doğrulanıncaya kadar: Trafikten Men

Tescil plakasını monte edilmesi gereken yerin dışında farklı bir yere takmak.
Uygulanacak Trafik Cezası: 92 TL İdari Para Cezası | 15 Ceza Puanı (Sürücüler İçin) Tescil plakası uygun yere takılıncaya kadar: Trafikten Men

-Yönetmelikte belirtilen nitelik veya ölçülere aykırı plaka takmak.
Uygulanacak Trafik Cezası: 412 TL İdari Para Cezası | 20 Ceza Puanı (Sürücüler İçin)
Plakanın uygun duruma getirilmesi için 7 gün süre verilir.

-Verilen 7 günlük sürenin sonuna kadar Yönetmelikte belirtilen nitelik veya ölçülere uygun plaka takmamak.
Uygulanacak Trafik Cezası: 844 TL İdari Para Cezası | 20 Ceza Puanı (Sürücüler İçin) Tescil plakası uygun duruma getirilinceye kadar: Trafikten Men

Tescilli aracı plakasız kullanmak.
Uygulanacak Trafik Cezası: 1.698 TL İdari Para Cezası | 20 Ceza Puanı (Sürücüler İçin) Tescil plakası takılıncaya kadar: Trafikten Men

-Araca sahte plaka takmak veya kullanmak.
Uygulanacak Trafik Cezası: Takana veya kullananlara 5.000 TL İdari Para Cezası | 20 Ceza Puanı (Sürücüler İçin) Araç tescil edilinceye veya tescil plakası takılıncaya kadar: Trafikten Men
Ayrıca, Türk Ceza Kanunu’nun 204’üncü maddesinden adli işlem yapılır.

-Mevzuatta belirtilen ışıklı ve/veya sesli uyarı işareti veren cihazları mevzuatta izin verilmeyen araçlara takmak ve kullanmak.
Uygulanacak Trafik Cezası: Sürücülere ve Araç İşletenlerine 1.002 TL İdari Para Cezası, Bir yıl içinde üç defa ihlalde 15 gün: Trafikten Men
*Sürücü aynı zamanda araç sahibi değilse, ayrıca tescil plakasına da aynı miktar için ceza tutanağı düzenlenir.
*Bu cihazlar bütün giderler ve sorumluluk işletene ait olmak üzere söktürülür. Ancak bulundukları yerde bu işlemlerin mümkün olmaması halinde, gerekli şartların sağlanması amacıyla (ekTrafik Kural İhlali: 33) düzenlenmek suretiyle yedi iş gününe kadar izin verilir. Verilen izin süresi sonunda gerekli şartları sağlamadığı için trafikten men edilen araçlardaki bu cihazların bulundukları yerde sökülememesi halinde (ekTrafik Kural İhlali: 33/A) düzenlenerek izin verilir.
*Bu maddeye istineden 15 gün süreyle trafikten men edilen araçların, men süresi sonunda teslim edilebilmesi için bu cihazların aracın bulunduğu yerde söktürülmesi zorunludur.”

-Servis freni, lastikleri, dış ışık donanımından yakını ve uzağı gösteren ışıklar ile park, fren ve dönüş ışıkları noksan, bozuk veya teknik şartlara aykırı olan araçları kullanmak.
Uygulanacak Trafik Cezası: 108 TL İdari Para Cezası | 20 Ceza Puanı (Sürücüler İçin) Araç: Trafikten Men
“Bu maddede sayılan bozukluk veya eksiklikleri nedeniyle trafikten men edilen araçlardan, karayolunda sürülmeye elverişli olanlara, bozukluk veya eksikliklerini gidermek üzere ek Trafik Kural İhlali: 33 düzenlenmek suretiyle yedi iş gününe kadar izin verilir. Süresi sonunda gerekli şartları sağlamadığı tespit edilen araçlar trafikten men edilir. Bu araçlara tekrar izin verilmez. Ancak, bulundukları yerde gerekli şartları sağlamaları halinde trafiğe çıkarılmasına müsaade edilir.
Işık donanımındaki bozukluk veya eksiklikler nedeniyle trafikten men edilen araçlara, günün kararması ile günün aydınlanması arasındaki zamanda izin belgesi verilmez.”

-Diğer eksiklik ve bozuklukları bulunan araçlarla, görüşü engelleyecek veya bir kaza halinde içindekiler için tehlikeli olabilecek süs, aksesuar, eşya ve çıkıntıları olan araçları kullanmak, karayolunu kullananlar için tehlike yaratacak şekilde olan veya görüşü engelleyecek ve çevredekileri rahatsız edecek derecede duman veya gürültü çıkaran araçları kullanmak.
Uygulanacak Trafik Cezası: 235 TL İdari Para Cezası | 20 Ceza Puanı (Sürücüler İçin) Araç: Trafikten Men

Kamyon, çekici ve otobüslerde takoğraf, taksi otomobillerinde ise taksimetre bulundurmamak, kullanmamak veya kullanılır şekilde bulundurmamak.
Uygulanacak Trafik Cezası: 488 TL İdari Para Cezası | 20 Ceza Puanı (Sürücüler İçin) Araç: Trafikten Men
Sürücü aynı zamanda araç sahibi değilse, ayrıca tescil plakasına da aynı miktar için ceza tutanağı düzenlenir. Taksilerde, çalışır durumda olan taksimetrenin kullanılmadığının tespiti halinde ise sadece sürücü hakkında ceza tutanağı düzenlenir. Bu maddeye istinaden trafikten men edilen araçlara, gerekli şartları sağlamaları veya eksikliklerini gidermeleri amacıyla ek-33 düzenlenmek suretiyle yedi iş gününe kadar izin verilir. Süresi sonunda gerekli şartları sağlamadığı tespit edilen araçlar trafikten men edilir. Bu araçlara tekrar izin verilmez. Ancak bulundukları yerde gerekli şartları sağlamaları veya eksikliklerini gidermeleri halinde trafiğe çıkarılmalarına müsaade edilir.

-Mevzuata uygun olarak yapıldığı belgelenemeyen teknik değişikliğin çevredekileri rahatsız edecek derecede gürültü çıkaracak özellikte olması.
Uygulanacak Trafik Cezası: 1.002 TL İdari Para Cezası | 20 Ceza Puanı (Sürücüler İçin)
Araç mevzuata uygun duruma getirilinceye kadar: Trafikten Men
Aracın mevzuata uygun duruma getirilmesi için için çekici/kurtarıcı marifetiyle götürülmek üzere ek-33/A düzenlemek suretiyle yedi iş gününe kadar izin verilerek teslim edilir.

Muayenesi yapılmamış bir araçla trafiğe çıkmak (muayenesiz araç kullanmak).
Uygulanacak Trafik Cezası: 235 TL İdari Para Cezası Araç: Trafikten Men
Bu maddeye istinaden trafikten men edilen araçlar, muayenelerini yaptırmak amacıyla ek Trafik Kural İhlali: 33 düzenlenmek suretiyle yedi iş gününe kadar izin verilir.

-Muayenesi yapılmamış bir araçla trafiğe çıkılması nedeniyle trafikten men edilen araca verilen izin süresinin sonunda, aracın muayenesi yapılmadan trafiğe çıkarılması.
Uygulanacak Trafik Cezası: 488 TL İdari Para Cezası | 10 Ceza Puanı (Sürücüler İçin) Araç: Trafikten Men

-Muayene sonucunda emniyetsiz raporu verilen aracın trafiğe çıkarılması.
Uygulanacak Trafik Cezası: 488 TL İdari Para Cezası Araç: Trafikten Men
Bu maddeye istinaden trafikten men edilen araçlar, muayenelerini yaptırmak amacıyla çekici/kurtarıcı marifetiyle götürülmek üzere ek-33/A düzenlenmek suretiyle yedi iş gününe kadar izin verilir. Muayenesinin yaptırılmadığının her tespitinde idari para cezası uygulanarak trafikten men edilir ve çekici/kurtarıcı marifetiyle götürülmek üzere ek-33/A düzenlenerek izin verilir.

-Sürücü belgesiz olarak araç kullanmak (ehliyetsiz araç kullanma cezası).
Uygulanacak Trafik Cezası: 2.018 TL İdari Para Cezası Sürücüler: Araç Kullanmaktan Men
Sürücü aynı zamanda araç sahibi değilse, ayrıca aracının kullanılmasına izin veren sahibine de tescil plakası üzerinden aynı miktarda ceza tutanağı düzenlenir.

-Sürücü belgesi sahiplerinin, sürücü belgelerinin sınıfına göre sürmeye yetkili olmadıkları araçları sürmeleri.
Uygulanacak Trafik Cezası: 1.002 TL İdari Para Cezası | 20 Ceza Puanı (Sürücüler İçin) Sürücüler: Araç Kullanmaktan Men
Sürücü aynı zamanda araç sahibi değilse, ayrıca aracının kullanılmasına izin veren sahibine de tescil plakası üzerinden aynı miktarda ceza tutanağı düzenlenir.

-Araç kullanırken sürücü belgesini yanında bulundurmamak ve yetkililerin her isteyişinde göstermemek (ehliyeti yanında bulundurmama cezası).
Uygulanacak Trafik Cezası: 235 TL İdari Para Cezası | 5 Ceza Puanı (Sürücüler İçin)

-Aksine bir işaret bulunmadıkça sürücülerin; trafik kazası, arıza halleri, acil yardım, kurtarma, kar mücadelesi, kaza incelemesi, genel güvenlik ve asayişin sağlanması gibi durumlar dışında emniyet şeritlerini ve banketleri kullanmaları (emniyet şeridi ihlali).
Uygulanacak Trafik Cezası: 1.002 TL İdari Para Cezası

-Aksine bir işaret bulunmadıkça sürücülerin; trafiği aksatacak veya tehlikeye sokacak şekilde ardı ardına birden fazla şerit değiştirmeleri (trafikte makas atma cezası).
Uygulanacak Trafik Cezası: 1.002 TL İdari Para Cezası

Kırmızı ışık kuralına uymamak (kırmızı ışıkta geçme cezası).
Uygulanacak Trafik Cezası: 235 TL İdari Para Cezası | 20 Ceza Puanı (Sürücüler İçin) Belgelerin Geri Alınması (Trafik zabıtasınca) Geriye doğru 1 yıl içinde; 3.defada 30 gün, 6.defada 45 gün, 9.defada 60 gün”
*Aynı yıl içinde bu madde kapsamında iki ve daha fazla kez sürücü belgesi geri alınanlar geri alma süresi sonunda psikoTrafik Kural İhlali: teknik değerlendirmeden ve psikiyatri uzmanının muayenesinden geçirilir. Sürücü belgesi almasına mâni hali olmadığı anlaşılanlara bu Kanun kapsamında verilen trafik idari para cezalarının tahsil edilmiş olması şartıyla belgeleri iade edilir.

Trafik işaret levhaları, cihazları ve yer işaretlemeleri ile belirtilen veya gösterilen hususlara uymamak.
Uygulanacak Trafik Cezası: 108 TL İdari Para Cezası | 20 Ceza Puanı

-Hususi otomobili 0,50 promilin üzerinde alkollü olarak kullanmak, hususi otomobil dışında kalan diğer araçları 0,20 promil üzerinde alkollü olarak kullanmak,(alkollü araç kullanma).
Uygulanacak Trafik Cezası: 1. defada 1.002 TL, 2. defada 1.256 TL, 3 ve 3’ten fazlasında 2.018 TL İdari Para Cezası | 20 Ceza Puanı (Sürücüler İçin)
Belgelerin Geri Alınması (Trafik zabıtasınca): Geriye doğru beş yıl içinde; 1. defasında 6 ay, 2. defasında 2 yıl, 3 ve fazlasında 5’er yıl Sürücüler: Araç Kullanmaktan Men
Bu maddeye göre belgeleri 2 yıl süreyle geri alınan sürücüler sürücü davranışlarını geliştirme eğitimine; beş yıl süreyle geri alınan sürücüler ise psikoTrafik Kural İhlali: teknik değerlendirme ve psikiyatri uzmanının muayenesine tabi tutulurlar. Sürücülerin belgelerinin geri alma süresi sonunda iade edilebilmesi için yukarıda belirtilen şartların sağlanması ve Karayolları Trafik Kanununa istinaden (48’inci madde ve diğer bütün maddeler) verilmiş olan idari para cezalarının tamamının tahsil edilmiş olması zorunludur. 1,00 promilin üzerinde alkollü olduğu tespit edilenler veya yasal sınırların üzerinde alkollü olarak trafik kazasına sebebiyet veren sürücüler hakkında ayrıca TCK’nın 179’uncu maddesinden de işlem yapılacaktır.

-Yönetmelikte belirlenen hız sınırlarını %10’dan %30’a (otuz dahil) kadar aşmak (trafik hız cezası).
Uygulanacak Trafik Cezası: 235 TL İdari Para Cezası | 10 Ceza Puanı (Sürücüler İçin)

-Yönetmelikte belirlenen hız sınırlarını %30’dan %50’ye (elli dahil) kadar aşmak (trafik hız cezası).
Uygulanacak Trafik Cezası: 488 TL İdari Para Cezası | 15 Ceza Puanı (Sürücüler İçin)
Belgelerin Geri Alınması (Trafik zabıtasınca): Geriye doğru 1 yıl içinde toplamda 5 defa ihlal edildiğinde 1 yıl süre ile

-Yönetmelikte belirlenen hız sınırlarını %50’den fazla aşmak (aşırı hız cezası).
Uygulanacak Trafik Cezası: 1.002 TL İdari Para Cezası | 15 Ceza Puanı (Sürücüler İçin)
Belgelerin Geri Alınması (Trafik zabıtasınca): Geriye doğru 1 yıl içinde toplamda 5 defa ihlal edildiğinde 1 yıl süre ile
*Sürücü belgesi geri alınanların süresi sonunda psikoTrafik Kural İhlali: teknik değerlendirme ve psikiyatri uzmanının muayenesi sonucunda sürücü belgesi almasına mani hali olmadığı anlaşılanlara bu Kanun kapsamında verilen trafik idari para cezalarının tahsil edilmiş olması şartıyla belgeleri iade edilir.
**Son ihlalin gerçekleştiği tarihten itibaren geriye doğru beş yıl içinde bu kapsamda sürücü belgesi ikinci defa geri alınanların sürücü belgeleri iptal edilir.
***Belgesi iptal edilenlerin tekrar sürücü belgesi alabilmeleri için; sürücü kurslarına devam etmeleri ve yapılan sınavlarda başarılı olarak motorlu taşıt sürücüsü sertifikası almaları gerekir.
****Bu kişilerin sürücü kurslarında eğitime başlayabilmeleri için tabi tutulacakları psikoTrafik Kural İhlali: teknik değerlendirme ve psikiyatri uzmanı muayenesi sonucunda sürücülüğe engel hali bulunmadığını gösterir belgenin sürücü kursuna ibrazı zorunludur.

-Aracın hızını, kavşaklara yaklaşırken, dönemeçlere girerken, tepe üstlerine yaklaşırken, dönemeçli yollarda ilerlerken, yaya geçitlerine, hemzemin geçitlere, tünellere, dar köprü ve menfezlere yaklaşırken, yapım ve onarım alanlarına girerken azaltmamak.
Uygulanacak Trafik Cezası: 108 TL İdari Para Cezası | 15 Ceza Puanı (Sürücüler İçin)

-Önlerinde giden araçları güvenli ve yeterli bir mesafeden izlememek (yakın takip).
Uygulanacak Trafik Cezası: 108 TL İdari Para Cezası | 20 Ceza Puanı (Sürücüler İçin)

-Taşıt yolu üzerinde engellilerin araçları için ayrılmış park yerlerinde park etmek (engelli park yeri ihlali ).
Uygulanacak Trafik Cezası: 216 TL İdari Para Cezası | 10 Ceza Puanı (Sürücüler İçin)
Yasaklara aykırı park edilen araçlar, trafik zabıtasınca kaldırılabilir, masraflar ödenmeden araç teslim edilmez.

-Öndeki aracı geçerken, uyarı için çok kısa süre dışında uzağı gösteren ışıkları yakmak.
Uygulanacak Trafik Cezası: 108 TL İdari Para Cezası | 15 Ceza Puanı (Sürücüler İçin)

-Yönetmelikteki esaslara aykırı ışık takmak ve kullanmak.
Uygulanacak Trafik Cezası: 108 TL İdari Para Cezası | 20 Ceza Puanı (Sürücüler İçin)

Taşıma sınırı üstünde yolcu almak.
Uygulanacak Trafik Cezası: 85 TL İdari Para Cezası | 10 Ceza Puanı (Sürücüler İçin)
Ayrıca bütün sorumluluk ve giderler araç işletenine ait olmak üzere, fazla yolcular en yakın yerleşim biriminde indirilir.

Tehlikeli ve zararlı maddeleri, gerekli izin ve tedbirleri alınmadan taşımak.
Uygulanacak Trafik Cezası: 455 TL İdari Para Cezası | 15 Ceza Puanı (Sürücüler İçin) Gerekli şartlar sağlanıncaya kadar: Trafikten Men

-Herhangi bir zorunluluk olmaksızın, karayollarında dönüş kuralları dışında bilerek ve isteyerek aracın el freninin çekilmesi suretiyle veya başka yöntemlerle aracın ani olarak yönünün değiştirilmesi veya kendi etrafında döndürülmesi, (trafikte drift cezası)
Uygulanacak Trafik Cezası: 5.010 TL İdari Para Cezası |,15 Ceza Puanı (Sürücüler İçin)
Belgelerin Geri Alınması (Trafik zabıtasınca): 60 gün Trafikten Men: 60 gün
*Bu şekilde sürücü belgesi geri alınanlar psikoTrafik Kural İhlali: teknik değerlendirmeden ve psikiyatri uzmanının muayenesinden geçirilerek sürücü belgesi almasına mâni hali olmadığı anlaşılanlara bu Kanun kapsamında verilen trafik idari para cezalarının tahsil edilmiş olması şartıyla geri alma süresi sonunda belgeleri iade edilir.
**Son ihlalin gerçekleştiği tarihten geriye doğru beş yıl içinde bu madde kapsamında sürücü belgesi 2. defa geri alınanların sürücü belgeleri iptal edilir.
***Belgesi iptal edilenlerin tekrar sürücü belgesi alabilmeleri için; sürücü kurslarına devam etmeleri ve yapılan sınavlarda başarılı olarak motorlu taşıt sürücüsü sertifikası almaları gerekir. Bu kişilerin sürücü kurslarında eğitime başlayabilmeleri için tabi tutulacakları psikoTrafik Kural İhlali: teknik değerlendirme ve psikiyatri uzmanı muayenesi sonucunda sürücülüğe engel hali bulunmadığını gösterir belgenin sürücü kursuna ibrazı zorunludur.

-Ses, müzik, görüntü ve haberleşme cihazlarını şartlarına uygun olmadan araçlarda bulundurmak, bu tür cihazları kamunun rahat ve huzurunu bozacak şekilde kullanmak (trafikte gürültü cezası).
Uygulanacak Trafik Cezası: 108 TL İdari Para Cezası | 10 Ceza Puanı (Sürücüler İçin) , cihazlar araçlardan söktürülür.

-Araçları, kamunun rahat ve huzurunu bozacak veya kişilere zarar verecek şekilde saygısızca sürmek.
Uygulanacak Trafik Cezası: 108 TL İdari Para Cezası | 10 Ceza Puanı (Sürücüler İçin)

Araçlardan bir şey atmak veya dökmek.
Uygulanacak Trafik Cezası: 108 TL İdari Para Cezası | 10 Ceza Puanı (Sürücüler İçin)

-Seyir halinde cep veya araç telefonu ya da benzer haberleşme cihazlarını kullanmak (trafikte cep telefonu kullanma cezası).
Uygulanacak Trafik Cezası: 235 TL İdari Para Cezası
Cep ve araç telefonları ile benzeri haberleşme cihazlarının sürücüler tarafından çeşitli elektronik sistemler vasıtasıyla ele alınmadan kullanılıyor olması halinde bu madde hükümleri uygulanmaz.


Trafik Para Cezası Borcu Sorgulama ve Ödeme


Trafik Ceza İndirimi
Trafik kuralı ihlali nedeniyle uygulanan trafik cezaları erken ödeme durumunda %25 oranında indirim uygulanarak tahsil edilir.

Yanlış veya haksız yere yazıldığını düşündüğüm bir trafik cezasına nasıl itiraz edebilirim?
Yanlış ve haksız yere yazıldığı düşünülen bir trafik cezasına itiraz; o ilde bulunan Trafik Mahkemesi’ne, bunların bulunmadığı yerlerde ise Sulh Ceza Mahkemesi’ne yapılmaktadır.

Nasıl, yanlış veya haksız yere yazıldığını düşündüğüm bir trafik cezasına itiraz edebilirim?
Yanlış ve haksız yere yazıldığı düşünülen bir trafik cezasına itiraz; o ilde bulunan Trafik Mahkemesi’ne, bunların bulunmadığı yerlerde ise Sulh Ceza Mahkemesi’ne yapılmaktadır.

Motorlu Taşıtlar Vergisi Hesaplama
Türkiye Otoyol Haritası
Trafik İşaretleri
Trafikte Geçiş Üstünlüğü
Hasar Sorgulama Servisi 5664