2018 Trafik Ceza Rehberi

2018 Yılında Uygulanacak Trafik Cezaları
2018 yılında trafik cezaları, Maliye Bakanlığınca belirlenen yeniden değerleme oranına göre % 14,47 oranında zamlı olarak uygulanacak.

Resmi Gazete’de Kasım ayında yayımlanan “Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği”nde Maliye Bakanlığınca yeniden değerleme oranının % 14,47 olarak belirlenmesinin ardından 1 Ocak 2018 tarihinden itibaren geçerli olacak trafik ceza miktarları da yeniden hesaplandı.

En düşük ve en yüksek trafik ceza miktarları 2018
2018 yılında uygulanacak en düşük trafik ceza miktarı, “taşıma sınırı üstünde yolcu alan” sürücülere 85 TL olarak kesilecek.

En yüksek trafik ceza miktarı 2018 yılında 17.065 TL ile “geçici tescil belgesini basmak ve araç sahibine vermek üzere yetkilendirilen gerçek veya özel hukuk tüzel kişilerinden belirlenen usul ve esaslara aykırı hareket edenler” için uygulanacak. Ayrıca yetkisi olmadığı halde tescil plakası basanlar ve dağıtanlar 11.885 TL ile cezalandırılacak.

“Karayoluna, trafiği tehlikeye sokacak ve trafik işaretlerinin görülmelerini engelleyecek şekilde bir şey atan, döken, bırakan, karayolunun yapısına, güvenlik tesisleri ile trafik işaretlerine zarar verenlere, bunların yerlerini değiştirenlere veya ortadan kaldıranlara” 488 TL para cezası uygulanacak.

2018 yılında sahte plakaya 5.942 TL trafik cezası kesilecek. Tescil edilen araçları trafik belgesi ve tescil plakası almadan karayoluna çıkaranlar, 2018’de 1.002 TL ceza ödeyecek.

Ruhsatsız araç kullananlar ile tescil plakasını monte edilmesi gereken yerin dışında farklı bir yere takanlara 108 TL, yönetmeliğe aykırı plaka takanlara ise 488 TL ceza verilecek.

Farklı okunmaya ya da okunamamaya neden olacak şekilde tescil plakasında değişiklik yapanlar 488 TL, tescilli aracı plakasız kullananlar 2.018 TL ceza ödeyecek.

Aracına sahte plaka takan veya kullanan kişilere verilen 5.191 TL para cezası, 5.942 TL’ye yükselecek.

Trafikte ehliyetsiz araç kullanan 2.018 TL ceza ödeyecek. Sürücü belgesi olmadan trafikte araç kullanmanın cezası 2.018 TL.

Araçlarının muayene süresini geçirenlere 108 TL trafik para cezası uygulanacak.

2018 yılında muayene istasyonları işletme şartlarına uymaz ya da gerektiği şekilde araçları muayene etmez ise ilkinde 8.000 TL, ikincisinde 13.344 TL ve üçüncüsünde 26.692 TL para cezası ödeyecek.

Kırmızı ışık kuralına uymayanlara 235 TL ceza kesilecek.

Bulundurması zorunlu olduğu halde aracında emniyet kemeri bulundurmayan veya kullanmayanlar ile motosiklet, motorlu bisiklet ve elektrikli bisikleti kasksız ve gözlüksüz kullananlara 108’er TL ceza verilecek.

Trafik işaret ve levhalarına uymayanlar 108 TL trafik cezası ile cezalandırılacak.

Hususi otomobili 0,50, hususi olmayan otomobilleri 0,20 promil üzerinde alkollü olarak kullanan sürücülere ilkinde 1.002 TL , ikincisinde 1.256 TL, üçüncüsünde ve daha fazlasında 2.018 TL para cezası uygulanacak.

Uyuşturucu veya uyarıcı madde alarak araç kullananlara 5.167 TL ceza verilecek. Uyuşturucu madde kullanıp kullanmadığını veya alkolün kandaki miktarını tespit için gereken teknik cihazları kullanmayı reddeden sürücülere 2.869 TL para cezası kesilecek.Yönetmelikte belirlenen hız sınırlarını % 10’dan % 30’a kadar aşanlara 235 TL, % 30’dan fazla aşanlara 488 TL, radarların yerini belirleyen ve sürücüyü uyaran cihazları araçlarında kullananlara 2.018 TL’den 3.042 TL’ye kadar para cezası verilecek.

Dönüş kurallarına uymayan ve önündeki aracı yeterli takip mesafesinde izlemeyen sürücülere 108’er, yasak alanda sollama yapanlara 235 TL ceza kesilecek.

Engelli park yerlerine aracını park edenlere 216 TL trafik para ceza uygulanacak. Gerekli makamdan izin almadan yarış ve koşu düzenleyen kişilere 488 TL para cezası uygulanacak.

Kesilen para cezasını 15 gün içerisinde ödeyen kişilere % 25 indirim yapılacak.

Trafik Cezaları Artıyor
TBMM İçişleri Komisyonu, trafik cezalarını artıran, uyuşturucuyla mücadeleye yönelik önlemleri içeren, yabancıların Türkiye’de iş ve işlemlerini kolaylaştıran düzenlemelerin de yer aldığı Karayolları Trafik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapan Kanun Teklifi’ni kabul etti.

Teklife göre; Karayolları Genel Müdürlüğü görevlilerine, kendi denetim istasyonlarında, kamyon, çekici ve otobüs cinsi araçları takograf ve süre yönünden denetleyebilme ve ceza tutanağı düzenleme yetkisi verilecek.

Tescil belgesi, tescil plakası almadan ve hurdaya ayrılan araçlarla karayollarına çıkan sürücülere, 1002 TL idari para cezası kesilecek.

Hurdaya çıkarılmış araçların karayolunda sürüldüğünün tespitinde, sürücüsüne 2018 TL idari para cezası verilecek ve araçlar trafikten men edilecek. Mülki amir, aracın mülkiyetinin kamuya geçirilmesine karar verebilecek.

Mevzuatta belirlenen araçların dışında çakar lamba, siren ve benzeri ışıklı veya sesli cihazları kullananlara 1002 TL idari para cezası uygulanacak. Sürücü, araç sahibi değilse ayrıca tescil plakasına da ceza kesilecek. Bir yıl içinde 3 defa ihlal halinde araçlar, 15 gün trafikten men edilecek.

Araçlar üzerinde mevzuata uygun şekilde yapılan her türlü değişiklik, işleten tarafından 30 gün içerisinde araç tescil belgesine işlettirilecek. Bunu yerine getirmeyenlere, 108 TL idari para cezası uygulanacak.

Mevzuata uygun olarak yapıldığı belgelenemeyen teknik değişikliğin çevredekileri rahatsız edecek derecede gürültü çıkaracak özellikte olması halinde 1002 TL idari para cezası uygulanacak.

Muayenesi olmayan araçların trafikte kullanımını engellemek amacıyla 108 TL olarak uygulanan idari para cezası, 235 TL olarak arttırılacak. Verilen süre sonunda araç muayenesini yaptırmayanlar ile emniyetsiz raporu verilen araçlarla trafiğe çıkanlara ise 488 TL ceza uygulanacak.

Trafik kazası, arıza halleri, acil yardım, kurtarma, kar mücadelesi, kaza incelemesi, genel güvenlik ve asayişin sağlanması gibi durumlar dışında emniyet şeritleri ve banketler kullanılamayacak.

Sürücüler, trafiği aksatacak veya tehlikeye sokacak şekilde art arda birden fazla şerit değiştiremeyecek, tek yönlü karayollarında araçlarını ters istikamette süremeyecek.

Buna göre kamyon ve tırlarda emniyet şerit ihlaline 488 TL idari para cezası, trafiği aksatacak veya tehlikeye sokacak şekilde ardı ardına şerit değiştirme veya ters yönde araç sürme gibi ihlaller için ise 1002 TL idari para cezası getirilecek.

Sol şeridi sürekli işgal eden kamyon ve çekici sürücülerine, 1002 TL idari para cezası kesilecek.

Kırmızı ışık kuralını, son ihlalin gerçekleştiği tarihten itibaren geriye doğru bir yıl içinde ilk kez üç defa ihlal ettiği tespit edilenlerin 30 gün, ikinci kez üç kez ihlal ettiği tespit edilenlerin 45 gün, üçüncü veya daha fazla kez üç defa ihlal ettiği tespit edilenlerin 60 gün süreyle sürücü belgeleri alınacak.

İki ve daha fazla kez sürücü belgesi geri alınanlar, psiko-teknik değerlendirmeden ve psikiyatri uzmanının muayenesinden geçirilecek. Sürücü belgesi almasına engeli olmadığı anlaşılanlara trafik idari para cezalarının tahsil edilmiş olması şartıyla belgeleri iade edilecek.

Hız sınırlarında uygulanan % 10-30 ve % 30 üzeri şeklinde uygulanan 2 kademeli yaptırım, % 50’den fazlası” şeklinde 3’e çıkarıldı. Hız sınırını % 10-30 aşmada 235 TL, % 30-50 aşmada 488 TL, % 50’den fazla aşmada ise 1002 TL idari para cezası uygulanacak. İhlalin 1 yıl içerisinde beş kez tekrar etmesi halinde, sürücü belgesi 1 yıl süreyle alınacak. 5 yıl içinde bu kapsamda sürücü belgesi ikinci kez geri alınanlara, sürücü belgesi iptali yapılacak. Bu kişiler psiko-teknik değerlendirme ve psikiyatri uzmanının muayenesi sonucunda sürücülüğe engel hali bulunmadığı takdirde sürücü kurslarına katılarak, tekrar ehliyet alabilecek.

Halk arasında spin ya da drift denilen; el freni çekilmesi veya başka yöntemlerle aracın ani olarak yönünün değiştiren veya kendi etrafında döndürenler için 5010 TL idari para cezası uygulanacak, sürücü belgesi 60 gün süre ile geri alınacak.

Bu kişilere, psiko-teknik değerlendirme ve psikiyatri uzmanının muayenesi sonucunda sürücülüğe engel hali bulunmadığı takdirde sürücü belgesi iade edilecek. Araç 60 gün süre ile trafikten men edilecek, son ihlalin gerçekleştiği tarihten geriye doğru 5 yıl içinde bu madde kapsamında sürücü belgesi ikinci kez geri alınanların sürücü belgeleri iptal edilecek.

Bu kişiler, psiko-teknik değerlendirme ve psikiyatri uzmanının muayenesi sonucunda sürücülüğe engel hali bulunmadığı takdirde sürücü kurslarına katılarak, tekrar ehliyet alabilecek.

Yayaların, geçişlerde araçların hız ve uzaklığını göz önünde bulundurma yükümlülüğü kaldırılıyor.

Seyir halinde cep ve araç telefonu ile benzer haberleşme cihazlarını kullananlara verilen 108 TL olan idari para cezası, 235 TL’ye çıkarılacak.

Sürücülere, durarak yayalara ilk geçiş hakkı verme zorunluluğu getirilecek. Sürücüler, yaya veya okul geçitlerinin yanı sıra kavşak giriş ve çıkışlarında da yavaşlayacak. Uymayan sürücülere uygulanan para cezası 235 TL’den 488 TL’ye çıkarılacak.

İzinsiz veya usulsüz yolcu taşımacılığı (korsan taşımacılık) ile mücadele kapsamında aracı, tescil amacı dışında veya güzergah dışında kullananlara 15 gün men ve 1002 TL, izin/ruhsatta belirtilen faaliyet konusu dışında yolcu taşıyanlara 30 gün men ve 2018 TL, çalışma izni/ruhsatı almadan yolcu taşıyanlara 60 gün men ve 5010 TL, çalışma izninin/ruhsatının süresi bittiği halde yolcu taşıyanlara ise 1002 TL idari para cezası uygulanacak. Bu fiillerin geriye doğru bir yıl içinde tekrarı halinde, idari para cezaları iki kat şeklinde kesilecek.

Abartı egzoz kullananlara cezai yaptırım getirilecek. Yapılan değişikliğin çevredekileri rahatsız edecek derecede gürültü çıkaracak özellikte olması durumunda, idari para cezası 1002 TL olarak uygulanacak. Araç mevzuata uygun duruma getirilinceye kadar trafikten men edilecek.


Trafik Cezası Sorgulama
Araç Plakasına Yazılan Ceza Sorgulama
Sürücü Belgesi ve Şahıslara Yazılan Ceza Sorgulama


Türkiye’de Yasal Hız Sınırları
Trafik Ceza Puanı (Sürücü Ceza Puanı)
HGS -OGS’den Kaçak Geçiş
Sürücüler için Yasal Alkol Sınırı
Trafik İşaretleri