Trafik Sigortası Fiyatları ‘Tavan Fiyat’ Uygulaması

Trafik Sigortalarına ‘Tavan Fiyat’ Geliyor

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Hazine Müsteşarlığınca, sigorta sektörü lehine atılan bütün iyi niyetli adımlara rağmen, zorunlu trafik sigortası primlerinin makul fiyatlara düşmemesi nedeniyle tavan fiyat uygulanması kararı aldıklarını açıkladı.

Şimşek, zorunlu trafik sigortasında gerçekleştirilecek yeni uygulama ile otomobillerin zorunlu trafik sigorta primlerinde ortalama % 30 oranında indirim sağlanacağını, trafiğe yeni çıkacak otomobillerde ise mevcut primlere göre ortalama indirimin % 40’ı bulacağını bildirdi.

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, zorunlu trafik sigortası primlerine ilişkin, serbest piyasa koşullarında belirlenen primlerin hem vatandaşlar hem de sigorta sektörü için makul tutarlarda olmasının önemine işaret etti.

Poliçe tanzimi esnasında teminat kapsamına girmeyen bazı risklerin yargı kararları ile kapsama dahil edilmesiyle son yıllarda trafik kazalarına ilişkin sektör tarafından ödenen maddi ve bedeni tazminat tutarlarının arttığını hatırlatan Şimşek, bunun da primlerdeki yükselişi kaçınılmaz hale getirdiğini ifade etti. Hazinenin de sektörü rahatlatmak ve yapısal sorunları çözmek amacıyla önemli yasal düzenlemeler yaptığını anımsatan Şimşek, yasal düzenlemelerin ardından primlerin bir miktar düştüğünü ancak yeterli iyileşmenin sağlanamadığını kaydetti.

Şimşek, vatandaşların daha düşük primlerden yararlanması amacıyla sigorta şirketlerine ait fiyatların tek bir sistemde görüldüğü bir model geliştirdiklerini belirterek, buna rağmen vatandaşlardan çok sayıda şikayet almaya devam ettiklerini söyledi.

Hazinenin zorunlu trafik primlerini çok yakından takip ettiklerini ifade eden Şimşek, sektör lehine attıkları bütün iyi niyetli adımlara ve yaptıkları çağrılara rağmen, serbest piyasa şartlarında, zorunlu trafik sigortası primlerinin makul fiyatlara düşmediğini gördüklerini kaydetti.

Şimşek, “Yaptığımız incelemeler sonucunda, sigorta şirketlerinin riski yüksek sigortalıları portföylerine katmak istemediklerini, bu nedenle de yüksek riskli olarak görülen sigortalılardan yüksek primler talep edilerek sigorta yapmaktan kaçındıklarını tespit ettik. Bu durumun sigorta fiyatlandırmasına duyulan güveni zedelediğini düşünüyoruz. Bu nedenle vatandaşın mağduriyetinin önlenmesi amacıyla primlerde tavan fiyat uygulanmasına karar verdik.” ifadelerini kullandı.

Yeni uygulama ile her bir araç grubu için azami prim tutarlarının yeniden belirleneceğini bildiren Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, şu bilgileri paylaştı: “Tavan fiyat uygulaması ile mevcut uygulanmakta olan prim tutarlarına göre indirim, en riskli gruptaki otomobillerde yaklaşık yüzde 28, en düşük riskli araç gruplarında ise yüzde 26 olacak. Trafiğe yeni çıkacak otomobillerde ise mevcut primlere göre ortalama indirim yüzde 40’ı bulacak. Bu şekilde otomobillerde zorunlu trafik sigorta primlerinde ortalama yüzde 30’luk indirim sağlanmış olacak.”

Şimşek, söz konusu tarife değişikliğinin önümüzdeki ay hayata geçeceğini sözlerine ekledi.

Trafik sigortası olmayan bir aracın yaptığı kazada zarar gören 3’üncü kişilerin ölümleri durumunda mirasçılarına, sakatlık veya iş göremezlik durumunda ise kendilerine yapılan ödeme tutarı 312 milyon lirayı aştı.

Trafik sigortası olmayan bir aracın yaptığı kazada zarar gören 3’üncü kişilerin ölümleri durumunda mirasçılarına, sakatlık veya iş göremezlik durumunda ise kendilerine tazminat ödeyen Güvence Hesabı’ndan yararlananların sayısı 2016 yılında 31 bini, tazminat ödemesi tutarı da 312 milyon lirayı geçti.
Zorunlu Trafik Sigortası Kapsamı
Sigortacı, zorunlu trafik sigortası poliçesinde tanımlanan motorlu aracın işletilmesi sırasında, bir kimsenin ölümüne veya yaralanmasına veya bir şeyin zarara uğramasına sebebiyet vermiş olmasından dolayı, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’na göre işletene düşen hukuki sorumluluğu, zorunlu sigorta limitlerine kadar temin eder. Araca bağlı olarak çekilmekte olan römork veya yarı römorkların (hafif römorklar dahil) veya çekilen bir aracın sebebiyet vereceği zararlar çekicinin sigortası kapsamındadır. Ancak, insan taşımada kullanılan römorklar, bunlar için poliçede özel şartları belirtilecek ek bir sorumluluk sigortası sağlanmış olması kaydıyla teminata dahil olur. Meydana gelen bir kazada zararın önlenmesi veya azaltılması amacıyla, sigorta ettirenin yapacağı makul ve zorunlu masraflar sigortacı tarafından karşılanır. Bu sigorta, işletenin (sigorta ettirenin) haksız taleplere karşı savunmasını da temin eder ve Türkiye sınırları içinde geçerlidir.

Zorunlu Trafik Sigortası Teminat Dışında Kalan Durumlar
– Sigortalının kendisinin uğrayacağı zararlar,
– Aracı sevk ve idare edenin, aracı sevk ve idare ederken uğrayacağı zararlar dolayısıyla ileri sürülen talepler,
– İşletenin veya aracı sevk edenin eşinin, usul ve füruunun (kendisi ile evlat edinme ilişki bağı olanların) ve birlikte yaşadığı kardeşlerinin uğrayacağı zararlar dolayısıyla ileri sürülen talepler,
– Araç sahibi ile işleteni arasındaki ilişkide araca gelen zararlar dolayısıyla ileri sürülen talepler,
– Poliçede gösterilen aracın ve bu araç ile taşınan malların ( yolcu bagajı ve benzeri eşya teminat dahilindedir.) veya çekilen şeylerin bozulması zarar ve ziyana uğraması yüzünden ileri sürülen talepler,
– Çalınan veya gasp edilen aracın sebep olduğu ve Karayolları Trafik Kanunu’na göre işletenin sorumlu olmadığı zararlar ile aracın çalındığını veya gasp edildiğini bilerek binen yolcuların zarara uğramaları nedeniyle ileri sürülen talepler,
– Sürat yarışlarına iştirak ve yarış güzergahında yapılan antrenmanlar sırasında meydana gelebilecek zarar ve ziyan nedeniyle ileri sürülen talepler,
– Aracın gözetim, onarım, bakım, alım-satım, araçta değişiklik yapılması amacı ile veya benzeri bir amaçla faaliyette bulunan teşebbüslere bırakılmasından sonra aracın sebep olduğu zararlara ilişkin her türlü talepler,
– Patlayıcı ve parlayıcı maddeler taşınması (yedek akaryakıt hariç) sebebiyle meydana gelen zarar ve ziyanlardan dolayı ileri sürülen talepler,
– Manevi tazminata ilişkin talepler.

Zorunlu Trafik Sigortası Konusunda Sıkça Sorulan Sorular

Trafik poliçemden arabamdaki hasarları karşılayabilir miyim ?
Trafik poliçesi bir kaza nedeniyle sadece kazaya karışan diğer araç ve kişilere verdiğimiz bedeni ve maddi zararları karşılar. Aracımızda olan hasarları karşılayan sigorta Kasko’dur.

Zorunlu trafik sigortasının teminatları nelerdir ?
Araç ve Kaza Başına Maddi, Kişi ve Kaza Başına Sağlık Giderleri, Kişi ve Kaza Başına Sakatlanma ve Ölüm.

Trafik sigortası kaza sonucundaki tedavi masraflarımı karşılar mı ?
Trafik Sigortası karşı tarafa verdiğiniz bedeni ve maddi zararları kapsar.

Ticari taksilerin trafik sigortası primi neden otomobiller için belirlenen primden yüksek olabilir ?
Primler her bir araç cinsinin hasar ve prim toplamlarına göre ayrı ayrı tespit edilir ve her şirketin primi farklı olabilir. Bu sebeple ticari taksilerin primi otomobilden daha yüksektir seklinde bir genelleme yapılması doğru değildir.

Trafik Sigortası manevi tazminat taleplerini karşılar mı ?
Trafik Sigortası manevi tazminat taleplerini karşılamaz.

Motorlu aracın kazaya karışıp karışmaması Trafik sigortasının primini etkiler mi ?
Evet, etkiler. Sigorta şirketleri Trafik Sigortası Tarife ve Talimatlarında belirtilen basamak ve oranlara göre hasarsızlık indirimi veya prim artırımı uygulaması yaparlar. İşleten sıfatıyla ilk kez trafiğe çıkacaklar için dördüncü basamaktan prim uygulanır.

Sigortalıya dava açılması halinde, bu giderler trafik sigortası kapsamında mıdır ?
Evet. Dava masrafları ile avukatlık ücretleri, poliçe limitleri ile sınırlı olmak kaydıyla trafik poliçesi kapsamındadır. Meydana gelen hasarda sigortalının kusuru yoksa ve yine de açılan bir dava varsa, Trafik sigortası bu masrafları da kapsar.

Trafiğe ilk kez çıkan araçların poliçeleri hangi kademeden tanzim edilir ?
Trafiğe ilk kez çıkan araçlara (0 km. veya yeni tescil) prim artışı ya da indirimi uygulanmayan basamaktan poliçe tanzim edilir.

Trafik sigortası primleri bütün şirketlerde aynı mıdır ?
Trafik sigortasında primler her sigorta şirketi tarafından serbestçe belirlenir.

Aracımın tescil tarihi üzerinden 15 gün geçti . Gün geçti diye zamlı prim mi ödeyeceğim ?
Tescil tarihinden itibaren 30 güne kadar herhangi bir zamlı prim alınmaz. Geçen her 30 gün için % 5 zamlı prim uygulanır. Gecikme zammı % 50 ile sınırlıdır.

Aracımı sattım, yeni alıcıya trafik sigorta poliçem devir olabilir mi ?
Trafik poliçelerinde araç satışı olduğu zaman poliçe yeni alıcıya geçmez. Araç sahibi mevcut poliçesini iptal ettirir ve kalan gün kadar prim iadesini alır. Yeni alıcı kendi adına aracın tescil tarihine göre yeni bir poliçe tanzim ettirir.

Zorunlu Trafik Sigortası
Kasko Değer Listesi
Trafik sigortası için en iyi fiyat teklifi
Kaza Tespit Tutanağı
Mobil Hasar Sorgu Servisi 5664