Zorunlu Kış Lastiği Uygulaması Başlıyor

Zorunlu Kış Lastiği Uygulaması
Zorunlu kış lastiği uygulaması, şehirlerarası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar için 01 Aralık 2016 tarihi itibariyle başlıyor. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından hazırlanan ve 2012 yılında yürürlüğe giren “Araçların Yüklenmesine İlişkin Ölçü ve Usuller ile Tartı ve Boyut Ölçüm Toleransları Hakkında Yönetmelik” kapsamında, kış mevsimi koşullarına uygun olmayan, kar lastiği takılmamış araçların yola devam etmelerine izin verilmeyecek.

Kurala uymayan araçların işletmecilerine 602 TL ceza uygulanacak. Söz konusu uygulama, 01 Nisan 2017 tarihinde sona erecek.

Zorunlu kış lastiği uygulaması, araçların kış şartlarına uygun tedbirleri almaları ile trafikte yaşanabilecek tehlikelerin ve sorunların önlenebilmesini amaçlıyor.

2015 yılında zorunlu kış lastiği uygulamasına uymayan, şehirlerarası yük ve yolcu taşıyan 3.313 adet ticari araç sahibine toplam 1.951.119 TL para cezası uygulanmıştır.

Kışın meydana gelen trafik kazalarının çoğunluğunun hatalı lastik kullanımından kaynaklandığına işaret eden Otomotiv Lastik Satıcıları ve Servisçileri Derneği (LASED) Başkanı Mustafa Karataş, “Takılacak kış lastiğinin yük endeksi mutlaka yaz lastiğiyle aynı sınıfta olması gerekiyor. Hız endeksi ise yaz lastiğinden daha düşük olabilir, lastik ölçülerinde yaz lastiğinden daha dar tabanlı bir lastik de tercih edilebilir.Trafik kazalarındaki araç kusurlarının % 60’ı lastiklerden kaynaklanıyor. Lastik faktörünün önemi, trafik kazalarının azalması noktasında ortaya çıkmaktadır.” değerlendirmesinde bulundu.

Karataş, son beş yılda iyi bir çıkış yakalayan lastik sektörünün bu dönemde % 28 büyüdüğünü belirterek, “2015 yılı verilerine göre % 9 civarı büyüme gösteren lastik sektöründe 22 milyon adet lastik satıldığı görülmüştür. Türkiye lastik sektörünün ticari hacmi ise yaklaşık 28 milyar liraya ulaşmaktadır.” dedi.

Kış Lastiği Kullanma Zorunluluğu
‘Kış lastiği kullanımı, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’nca hazırlanan ve 8 Kasım 2012 tarih ve 28461 sayı ile Resmi Gazete’ de yayınlanan, ‘Araçların Yüklenmesine İlişkin Ölçü ve Usuller ile Tartı ve Boyut, Ölçüm Toleransları Hakkındaki Yönetmelik’ ve buna bağlı olarak yayınlanan genelgeler ile düzenlenmiştir. Ülkemizde tescil edilmiş olsun veya olmasın şehirlerarası karayollarında seyreden; kamyon, çekici, tanker, otobüs, minibüs, kamyonet ve ‘A türü yetki belgeleri’ ne kayıtlı otomobillerde her yılın 1 Aralık ile takip eden yılın 1 Nisan tarihleri arasında kalan dört aylık dönemde kış lastiği kullanılması zorunludur.

Söz konusu zorunluluk; hava şartlarının gerektirmesi halinde Bakanlıkça 1 ay artırılabilir. Şehir içi taşımacılıkta kış lastiği uygulaması ile ilgili hususlar ortalama yerel sıcaklıklar dikkate alınarak ilgili Valiliklerce belirlenir ve uygulanır. Bu illerde bulunan yol kenarı denetim istasyonlarında bu husus dikkate alınır.”

Ayrıca kış lastiği zorunluluğu olan aylarda, trafik denetimlerinde yukarıda belirtilen ve kış lastiği kullanma zorunluluğu bulunan araçlardan kış lastiği takmayanlara ilgili trafik mevzuatı kapsamında para cezası uygulanacağı ve araç kış lastiği takana kadar trafikten men edileceği belirtilmiştir.

Kış Lastiği Kuralına Uymayana Ceza
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından hazırlanan ve 2012’de yürürlüğe giren “Araçların Yüklenmesine İlişkin Ölçü ve Usuller ile Tartı ve Boyut Ölçüm Toleransları Hakkında Yönetmelik”e göre, kış şartlarına uygun olmayan, kar lastiği takılmamış ticari araçların yola devam etmelerine izin verilmeyecek.

Kurala uymayan araçların işletmecilerine 1 Aralık itibarıyla 602 TL ceza uygulanıyor. Söz konusu ceza, Maliye Bakanlığı tarafından açıklanan yüzde 3,83’lük yeniden değerleme oranı çerçevesinde 1 Ocak 2017 itibarıyla 625 TL’ye çıkacak. Uygulama, kış şartlarına göre önlemini almamış, kış lastiği olmayan araçların yolu kapatmasını ve insanların mağdur olmasını önlemek amacıyla başlatıldı.

Kış Lastiği Yakıt Masrafını Azaltıyor
Kış mevsimi koşullarında uygun lastik kullanımının yakıt tüketimi üzerine önemli bir etkisi var. Kış lastikleri sürücü, yolcu ve araçların güvenliği açısından son derece önemli, karlı ve buzlu yollarda tutunmayı artırarak yakıt israfının önüne geçiyor. Yapılan testler sonucunda kış lastiğinin fren esnasında diğer lastiklere göre % 25 ile % 50 arasında daha iyi performans sergilediği görülüyor. Karlı ve buzlu zeminlerde yaz lastiği kullanmanın yakıt tüketimini % 25 oranında artırabileceği belirtiliyor.

Geçen kış şehirlerarası yük ve yolcu taşıyan 3.313 ticari araç sahibine, kış lastiği takmadıkları için toplam 1.951.119 TL para cezası uygulandı.

Kış Şartlarında Güvenli Taşıt Kullanımı
Emniyet Genel Müdürlüğünce; kış mevsimi nedeniyle meydana gelebilecek olumsuz hava koşullarında, vatandaşların güven içinde seyahat edebilmeleri için trafik tedbirleri açıklandı.

Buna göre; illerde valilerin, ilçelerde kaymakamların başkanlığında, trafikle ilgili kurum ve kuruluşların temsilcilerinin katılımıyla düzenlenecek toplantılarda, kurum/kuruluşlar arasında iş bölümü yapılacak, kış mevsimi süresince alınması gereken bütün tedbirler planlanacak ve uygulamaya konulacak,

Trafik güvenliğini olumsuz yönde etkileyen tipi, çığ düşmesi, heyelan, yol kapanması gibi hava, yol ve çevresi ile trafik durumları hakkında, basın ve yayın organlarına ivedilikle bilgi verilerek bu sayede vatandaşlarımızın zamanında uyarılması ve tedbirli olmaları sağlanacak,

155 Polis İmdat, 156 Jandarma İmdat ve 159 KGM Yol danışma telefon hatlarını arayan vatandaşlarımıza gerekli bilgilendirme, yardım ve kolaylık sağlanacak,

Terminal/otogar giriş ve çıkışları başta olmak üzere, şehirlerarası yolcu ve eşya taşıyan taşıtlar yapılan genel denetimlerin yanı sıra kış lastiği bakımından da denetlenecek,

Yoğun kar yağışı, buzlanma, çığ ve heyelan nedeniyle, yolun trafiğe kapandığı durumlarda; il ve ilçe merkezleri ile dinlenme tesislerinde bulunan taşıtların karayoluna çıkışlarına müsaade edilmeyecek, karayolu trafiğe açılıncaya kadar, araçlar uygun yerlerde bekletilecek,

Karayolunda bozulup kalan veya lastiği patlayan araçlar, ışık far donanımı arızaları ile çekme-kurtarma ve zincir uygulaması gibi özel beceri ve alet gerektiren servis hizmetlerini veren kişi ve kurumların telefon ve adresleri güncellenerek, telsiz nöbetçilerinde kolay erişilebilir yerde bulundurulacak, bu yönde talep olması halinde vatandaşa yardımcı olunacak,

Mahalli yazılı ve görsel basın-yayın organları ve diğer iletişim kanalları ile vatandaşlarımızın, kış şartlarında güvenli taşıt kullanımı, trafikte karşılaşabilecekleri riskler, buzlanma, çığ, heyelan, sis nedeniyle riskli bölgeler, taşıtlarda bulundurulması gereken avadanlık ve gereçler konularında düzenli bir şekilde bilgilendirilmeleri ve bilinçlendirilmeleri sağlanacaktır.

Kış Lastiği
Lastik Etiketleri
Otomobil Yol Tutuş
Otomobil Güvenliği
2016 Trafik Cezaları