Araç Muayene Ertelendi Mi?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının 21 Nisan 2020 tarihli genelgesi ile araç muayene işlemlerinin ertelenmesi yönünde bazı düzenlemeler yapıldı. Buna göre, COVID-19 salgını nedeniyle alınan tedbirler çerçevesinde, muayenesi aşağıda belirtilen tarih aralıklarında yapılması gereken araçlar için uygulama ilgili genelgede belirtildiği gibi gerçekleştirilecektir.

3 Nisan 2020 tarihinden 3 Temmuz 2020 tarihine kadar olan sürede muayenesi dolan taşıtların, 17 Ağustos 2020 tarihine kadar muayenesinin yaptırılması halinde gecikme bedeli alınmaması yönünde düzenleme yapılmıştır.

3 Nisan 2020 tarihinden önce muayenesi dolmasına rağmen muayenesi yaptırılmayan araçların; muayenelerinin 3 Temmuz 2020 tarihine kadar yaptırılması halinde sadece 3 Nisan 2020 tarihinden önceki döneme ait gecikme bedelinin alınmasına karar verilmiştir.

Genelge kapsamında, 21 Mart 2020 tarihinden sonra araç muayenesinin süresi dolan ve muayeneye gidemeyen araç sahiplerinden yaşı 65 yaş ve üstü olanlar ile kronik rahatsızlıkları bulunanlara, yukarıda belirtilen hükümler 22 Mart 2020 tarihinden itibaren uygulanacaktır.

Araç muayene istasyonları halihazırda faaliyetlerine devam etmektedir. Bu kapsamda, mevzuatı gereği her yıl muayeneye gitmesi gereken ticari araçların, taşıdıkları can ve malların güvenliğinin sağlanabilmesi için geçerli araç muayenelerinin olması önem arz etmektedir. Bununla birlikte, bu araçlara işbu Genelge’nin 1, 2, 3 üncü Maddelerinin tatbiki ile 3/4/2020 ve 3/7/2020 tarihleri arasında idari yaptırım uygulanmaması, hususlarında yasal düzenleme gerçekleştirilmiştir.

Muayene tarihi gelen araç sahipleri, küresel salgın nedeniyle bu konuda bir düzenleme yapılmasını ve süreç bitene kadar araç muayene işlemlerinin ertelenmesini bekliyorlardı.

COVID-19 Salgını Süresince Egzoz Gazı Emisyon Ölçümlerine İlişkin Düzenlemeler

Koronavirüs (COVID-19) salgınından vatandaşları korumak ve salgının yayılmasını engellemek amacıyla Bakanlıkça alınan tedbirler kapsamında, egzoz gazı emisyon ölçümlerine ilişkin 2020/10 ve 2020/11 sayılı Genelgeler yayımlanmıştır.

Bu kapsamda, 2020/10 Sayılı Genelge ile 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı olan sokağa çıkmaları yasaklanmış vatandaşlara ait araçların egzoz gazı emisyon ölçümleri, sokağa çıkma yasağı tarihinden itibaren ertelenmiştir. Egzoz gazı emisyon ölçümleri, yasaklama kaldırıldıktan sonraki 45 gün içerisinde yaptırılabilecektir.

Diğer araç sahipleri, 2020/11 Sayılı Genelge kapsamında 6 Nisan – 6 Temmuz 2020 tarihleri arasında ölçüm süreleri dolan vatandaşların üç ay içerisinde egzoz gazı emisyon ölçümü yaptıramamaları halinde, bu süre sonundan itibaren 45 gün içerisinde egzoz emisyon ölçümü yaptırabilecektir.

TÜVTÜRK’ten Açıklama

Ayrıca, TÜVTÜRK tarafından yapılan açıklamada, “bu süre zarfında Türkiye genelindeki istasyonlarımız hizmet vermeye devam etmektedir. Halihazırda T.C Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen ve uygulanan önlemlere ek olarak Türkiye genelindeki tüm istasyonlarımızda gerekli hijyen tedbirleri alınmış bulunmaktadır.” denilmektedir.

Araç Muayene Öncesi Yapılacaklar
Araç Muayene Ücretleri
Trafik Cezaları
Araç Bakım Önerileri
Egzoz Emisyon Ölçümü Fiyatı