Zorunlu Trafik Sigortası Nedir ?

Genel olarak bazı sigorta türlerinin zorunlu tutulmasında, devlet kamu yararı bakış açısını göz önünde bulundurmuştur. Sigortacılık Kanunu’na göre kamu yararı açısından hangi sigortaların mutlaka yaptırılması gerektiğine Bakanlar Kurulu karar vermek durumundadır. Bu bakış açısı ile trafik sigortaları da zorunlu yaptırılması gereken sigorta çeşitleri arasına girmiştir. Yasaya göre sigortacılık alanında faaliyet gösteren bütün sigorta şirketleri de zorunlu trafik sigortasını yaptırmaktan kaçınamazlar.

Peki zorunlu trafik sigortalarının yaptırılmasındaki kamu yararı nedir? Burada devlet, sosyal devlet olma ilkesi ile hareket etmektedir. Zorunlu trafik sigortası hiçbir zaman kaza yapan araçtaki maddi veya bedensel zararları karşılamak amacını gütmez. Önemli olan, bir kaza sırasında zarar gören ve bu kazada hiçbir kusuru bulunmayan karşı araçtaki maddi ve bedensel zararları karşılamaktır. Bu sigorta bu yüzden kamu yararı gütmektedir.

Bir kere zorunlu trafik sigortası olmasa, kazada kusuru olmayan araçtaki hasarlar nasıl karşılanacaktı? Elbette kaza yapan araç sürücüsünden talep edilecekti. Eğer karşı araç sürücüsü insaflı ise ve hatasını kabul ediyorsa bir sorun da olmayacaktı. Ama genelde kimse hatasını kabul etmez. Bu durumda tatsızlık çıkacaktı, trafik polisi gelecekti, tarafları dinleyecek ve kusur oranlarını belirleyecekti ve belki de konu mahkemelere taşınacaktı. Ya da mağdur taraf çaresiz kalacak ve eğer yaptırmışsa kendi kasko sigortasından zararının giderilmesini isteyecekti. Bu durum da sigorta şirketi kazaya ve dolayısı ile hasar ödemesine neden olan araç sahibine rücu etmeye çalışacaktı. Ama işin kötüsü, kazada kusuru bulunmayan araç sahibi, varsa hasarsızlık indirim haklarını kaybedecekti. Bu da işin başka bir tatsız yönü.

Görüldüğü gibi bir zorunlu trafik sigortasının yaptırılmış olması, yaşanacak bu kadar sıkıntının önüne geçmiş olmaktadır. Bu yüzden de zorunlu trafik sigortası kamu yararının ötesinde çağdaş bir sigorta uygulamasıdır.

Kısa yoldan zorunlu trafik sigortası ismi verilen ancak tam ismi “Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası” olan bu sigorta, isminden de anlaşıldığı gibi bir sorumuluğu yerine getirmiş olmaktadır. Çünkü trafik sigortalarını zorunlu hale getiren 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’na göre, motorlu araçların kullanılması sırasında, bir kişinin veya yaralanmasına ya da bir şeylerin zarar görmesine neden olunmuşsa, ortaya çıkan zarardan, araç sahipleri veya aracı işleten kişi ve kuruluşlar, müştereken ve müteselsilen sorumlu tutulurlar. İşte zorunlu trafik sigortası ile buhukuki sorumluluk güvence altına alınmış olmaktadır.

Karayolları motorlu araçlar zorunlu mali sorumluluk sigortası genel şartları da bu yasal sorumluluğun, zorunlu sigorta limitlerine kadar temin edileceğini ifade etmektedir. Bu limitler ise her yıl Hazine Müsteşarlığı tarafından tespit edilmekte ve duyurulmaktadır.

Kaynak: trafiksigortasi.com.tr

Trafik sigortası için en iyi fiyat teklifi
Sıfır Araç Garanti Kapsamı
Trafik Ceza Puanı (Sürücü Ceza Puanı)
Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi
Trafik Denetimi