Sıfır Araç Garanti Kapsamı

Sıfır Km Araçlarda Garanti Kapsamı ve Tüketici Hakları
6502 sayılı yeni Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 56. maddesi ve buna bağlı Garanti Belgesi Yönetmeliği 13 Haziran 2014 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanarak kabul edildi. İlgili yönetmelikte dikkat çeken konulardan biri; tüketicinin, sözleşmeden dönerek bedel iadesi, ayıp oranında bedel indirimi veya malın ayıpsız benzeri ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilmesi için gereken şartlara ilişkin. Yönetmeliğin 9. maddesine göre,

1.Malın garanti süresi içinde tekrar arızalanması,
2.Tamiri için gereken azami sürenin aşılması veya,
3.Tamirinin mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi,

halinde, tüketici yukarıda belirtilen seçimlik haklarından birini kullanabilecek. Bir başka ifadeyle tüketicinin sözleşmeden dönerek bedelin iadesini isteyebilmesi veya malın benzeri ile değiştirilmesini talep edebilmesi için malın iki yıllık garanti süresi içerisinde ikinci bir kez arızalanması yeterli görülmüş. Ayrıca bu arızanın aynı arıza olması veya maldan yararlanamamayı sürekli kılması şartı aranmadığı da görülmekte.

Önceki yönetmelik incelendiğinde, tüketicinin bu haklarını kullanabilmesi, ancak malın tüketiciye teslim edildiği tarihten itibaren, belirlenen garanti süresi içinde kalmak kaydıyla, bir yıl içerisinde; aynı arızanın ikiden fazla tekrarlanması veya farklı arızaların dörtten fazla meydana gelmesi veya belirlenen garanti süresi içerisinde farklı arızaların toplamının altıdan fazla olması unsurlarının yanı sıra, bu arızaların maldan yararlanamamayı sürekli kılmasına bağlı olarak belirlenmiş olduğu görülmektedir.

Otomobillerin garanti kapsamı konusunda bilinmesi gereken diğer bir konu, garanti süresi içinde otomobil üzerinde yapılacak değişikliklerin garanti kapsamını değiştirebilmesi veya tümüyle aracı garanti kapsamından çıkartabilmesidir. Yetkili satıcıdan alınan sıfır km. otomobil ile ilgili garanti süresi içinde yapılması planlanan tüm değişiklikler için yetkili servisten bilgi alınması garanti şartları yönünden önemli.

En Çok Satan Otomobiller
Dizel Otomobiller
Otomobil Güvenliği
Zorunlu Trafik Sigortası
Araç Bakımında Neler Değişir ?