HGS -OGS’den Kaçak Geçiş

14 Mayıs 2012 tarihli resmi gazetede yayımlanan Karayolları Genel Müdürlüğünün sorumluluğu altında bulunan otoyollar ile erişme kontrolünün uygulandığı karayollarında geçiş ücretlerinin belirlenmesi ve uygulanmasına ilişkin yönetmeliğin 10.maddesi gereğince “Sürücü, İdare tarafından kurulmuş sistemlerde kendisinin kullandığı ödeme sistemine ait giriş ve çıkışta bulunan şeritleri, kurallara uygun olarak kullanmak zorundadır. Bu şeritlerin dışındaki çıkış şeritlerinden geçiş yapılması halinde cezalı geçiş ücreti tahakkuk ettirilir” ifadesi yer almaktadır. Dolayısı ile HGS ve OGS ayrı geçiş sistemleri olup, her abonenin kendi şeridinden geçiş yapması gerekmektedir. Aksi durumda 11 kat cezalı geçiş ücreti tahakkuk ettirilir.

OGS gişelerinden geçiş ihlali yapılması durumunda; geçiş ihlali yapılan plaka üzerine 15 (onbeş) gün içinde OGS abonesi (yeni abonelik) olunması durumunda cezalı geçiş ücreti uygulanmamaktadır.

HGS gişelerinden geçiş ihlali yapılması durumunda ise; geçiş yapılan plaka üzerine 15 (onbeş) gün içinde HGS abonesi (yeni abonelik) olunması durumunda cezalı geçiş ücreti uygulanmamaktadır.

Bu nedenle geçiş yapılan şerit bilgisi önem arz etmektedir.. OGS şeridinden geçiş ihlali yapan bir kişi ihlal yapılan araç için 15 günlük sürede HGS abonesi olursa cezası normal ücrete çevrilemeyecektir. Aynı şekilde HGS den geçiş yapan bir sürücü 15 günlük sürede geçiş yapan araç için OGS abonesi olması durumunda geçiş ihlal cezası normal ücrete çevrilmeyecektir.

kaynak: hgsmusteri.ptt.gov.tr

Uzun Yola Çıkmadan Önce
2017 Trafik Cezaları
Türkiye Otoyol Haritası
Türkiye’de Yasal Hız Sınırları
HGS (Hızlı Geçiş Sistemi)