Trafikte Geçiş Üstünlüğü

Trafikte Geçiş Üstünlüğüne Sahip Araçlar Hangileridir?

2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun 71.ve Karayolları Trafik Yönetmeliği’nin 141. maddesinde geçiş
üstünlüğüne sahip araçlar ve bu hakkın hangi hallerde ve ne şekilde kullanılacağı açıkça belirtilmiştir. Ayrıca
17.04.2015 tarihli ve 29329 sayılı resmi gazetede yayımlanan Karayolları Trafik Yönetmeliğinin 141’inci maddesinde
yapılan değişiklik ile:

Geçiş üstünlüğüne sahip araçlar;
1) Yaralı veya acil hastaların taşınması ve bunlara ilk ve acil yardımın yapılması için kullanılan ambulans ve özel amaçlı taşıtlarla, yaralı ve acil hasta taşıyan diğer araçlar,
2) Organ ve doku nakil araçları,
3) İtfaiye araçları ile benzeri acil müdahale araçları,
4) Sanık veya suçluları takip eden veya genel güvenlik ve asayiş için olay yerine giden zabıta araçları,
5) Trafik güvenliğini koruma veya trafik kazasına el koyma amacıyla olay veya kaza yerine giden trafik hizmetlerine ait araçlar,
6) Yolun yapım ve bakımından sorumlu kuruluşa ait kar ve buz mücadelesi araçları ile acil müdahale gerektiren çalışmalarda görevli araçlar,
7) Afet ve acil durum hâllerinde afet ve acil durum hizmetlerinde görevli bulunan araçlar,
8) Hizmetin devamı süresince koruma araçları ile korunan araçlar,”

Görev halinde iken geçiş üstünlüğü hakkına sahip olduğu, ancak bu hakkın halkın can ve mal güvenliğini tehlikeye
sokmamak, ışıklı ve sesli uyarı işaretlerini bir arada vermek şartı ile kullanılabileceği, bu araçların görev hali dışında
geçiş üstünlüğü işaret ve hakkını kullanamayacakları hüküm altına alınmıştır.

Araç muayene öncesi yapılacaklar
Hasar Sorgulama Servisi 5664
Araçta Doğru Klima Kullanımı
Araç Bakımında Neler Değişir ?
En Çok Satılan Otomobiller