Euro 6 Motor

Euro 6 Standardı
Dünya üzerindeki tüm yaşamı etkileyen iklim değişikliği, kolektif eylem ve uluslararası işbirliğini gerektiren küresel bir sorun. Otomotiv sektörü hem araçlar hem de üretimden kaynaklanan CO2 emisyonlarını azaltmak için yeni teknolojiler ve metotlar geliştiriyor.

Karayolu taşıtlarının kullandıkları karbon içerikli fosil yakıtların yanması sonucunda oluşan karbondioksit, metan, karbonmonoksit ve azot oksitler atmosfere karışarak hava kirliliğine neden oluyor ve sera gazı etkisi yaratıyor.
Emisyonların azaltılması yönünde otomotiv endüstrisinde tüm paydaşlar tarafından yürütülen ortak çalışmaların önemi büyük. Araç üreticileri, yakıt şirketleri, hükümetler, ulaşım operatörleri ve tüketicilerin tümü CO2 emisyonlarını azaltmak için verimliliği arttırarak, gerekli bu entegre yaklaşımla kendi paylarına düşeni gerçekleştirmeliler.

Euro 6 motorlar
Euro 6 emisyon standartlarını sağlayan teknolojilere sahip araç motorları, Euro 6 motor olarak tanımlanmaktadır.
Euro 6 standartlarını sağlamak amacıyla geliştirilen teknolojiler, çevreyi daha az kirleten ve enerji verimliliği yüksek araçların üretilmesine olanak sağlıyor. Euro 6 standartlarıyla üretimi gerçekleştirilen otomobilleri inceledeğimizde;

Euro 6 Benzinli Motorlar, daha düşük hacim ve ağırlığa sahiptir. Gelişmiş elektro-mekanik sistemler motorun farklı çalışma koşullarında en yüksek verimde çalışabilmesine olanak sağlar. Euro 6 Benzinli Motorlar, zengin yakıt/hava karışımını sağlamak ve daha yüksek yakıt verimliliği elde edebilmek için genellikle turbo destekli motorlardır. Euro 6 Motorlarda yakıt sarfiyatını düşüren bir özellik olarak genellikle otomatik start/stop sistemi bulunmaktadır.

Euro 6 Dizel Motorlar; Avrupa Birliği ülkelerinde 1 Eylül 2014 tarihi itibarıyla yürürlüğe giren mevzuat kapsamında, dizel araçlar atmosfere, kilometrede 80 mg’den fazla nitrojen oksit salamayacak. Dizel taşıtların Euro 6 ile belirlenen düşük emisyon değerlerini karşılayabilmesi için geliştirilmiş bir egzoz gazı arıtma sistemine ihtiyacı bulunuyor. 1700 kilograma kadar olan araçlar için, düşük maliyetli bir NOx depolamalı katalitik konvertör yeterli olabilirken, ağır taşıtlarda AdBlue özellikli bir SCR katalitik konvertör bunu gerçekleştirebiliyor.

AdBlue tarımsal, tekstil, kozmetik ve ilaç endüstrilerinde de kullanılan zehirsiz, renksiz ve kokusuz, suda eriyen bir maddedir. Bileşimi, DIN 70070 ve ISO normları ile standartlaştırılmıştır.

Euro 6 emisyon limitleri (benzinli):
CO – 1.0 g/km
HC – 0.10 g/km
NOx – 0.06 g/km
PM (Partikül madde) – 0.005 g/km (Doğrudan Enjeksiyonlu sadece)
PM (Partikül madde) – 6.0×10 ^ 11/km (Doğrudan Enjeksiyonlu sadece)

Euro 6 emisyon limitleri (dizel):
CO – 0.50 g/km
HC + NOx – 0.17 g/km
NOx – 0.08 g/km
PM (Partikül madde) – 0.005 g/km
PM (Partikül madde) – 6.0×10 ^ 11/km

Avrupa Birliği emisyon düzenlemeleri:
Euro 1 standartları: Direktif 91/441/EEC ve 93/59/ EEC
Euro 2 standartları (EC 96): Direktifler 94/12/ EC ve 96/69 /EC
Euro 3/4 standartları (2000/2005): 98/69/EC, 2002/80 /EC’ de değişiklikler
Euro 5/6 standartları (2009/2014): Yönetmelik 715/2007 (“siyasi” mevzuat) [2899]

Euro 5 Motor
Dizel mi Benzin mi
Otomobil Segmentleri
Turbo Motor Teknolojisi
2017 Trafik Cezaları