Kasko Hangi Durumlarda Ödeme Yapmaz

Kaskonuzun hasarları karşılamayacağı durumlar nelerdir?

Trafik kazası, hırsızlık veya yangın gibi durumlarda meydana gelen bedeni ve maddi zararlar ise sigorta anlaşmalarıyla güvence altına alınıyor. Otomobillerde sigorta denince akla ilk olarak zorunlu trafik sigortası geliyor. Zorunlu trafik sigortası kaza durumlarında karşı tarafa verilen zararları güvence altına alıyor. Yani zorunlu trafik sigortasına sahip olmanız kaza anında aracınızda meydana gelen zararların karşılanacağı anlamına gelmiyor. Kendi aracınızla ilgili zararları güvence altına almak için isteğe bağlı olarak yaptırılan kasko sigortasına sahip olmanız gerekiyor.

Kasko sigortası birçok riskle karşılaşılması durumunda araçta meydana gelen zararları teminat altına alır. Ana teminatlar çarpma, yanma, çalınma gibi karşılaşma riski en fazla olan durumları karşılar. Ek primlerle de başka teminatları poliçenize dahil ettirmeniz mümkündür.

Kasko hangi zararları karşılar?

Kasko isteğe bağlı bir sigorta olduğu için zorunlu trafik sigortasına göre daha geniş kapsamlı teminatlara sahiptir. Kasko sigortasının karşıladığı zararlar genel ve ek teminatlar olmak üzere ikiye ayrılıyor. Genel ve ek teminatlar Türkiye Sigortalar Birliği’nin hazırladığı Kara Taşıtları Kasko Sigortası Genel Şartları’na göre belirleniyor. Aracın yanması, çalınması, ferdi kazalar ve üçüncü kişilerin kötü niyetle meydana getirdiği zararlar genel kasko sigortası teminatları arasında yer alıyor. Gerek hareket gerek durma halinde sürücünün iradesi dışındaki devrilme ve düşme gibi hasarlar da genel teminatlar arasında bulunuyor. Bu teminatların bir veya birkaçının yer almadığı sigorta poliçeleri Dar Kapsamlı Kasko Sigorta Poliçesi olarak adlandırılıyor. Genel teminatların yanı sıra ek teminatların bir kısmı veya tamamının yer aldığı kasko poliçeleri ise genişletilmiş kasko ve tam kasko olarak adlandırılıyor.

Kara Taşıtları Kasko Sigortası Genel Şartlarında belirlenmiş ek teminatlar:

 • Türkiye sınırları dışında meydana gelen kazalar,
 • Yetkili organların iç karışıklık ve halk hareketleri gibi durumlara müdahalesinde meydana gelen hasarlar,
 • Deprem, yanardağ, su veya sel baskınında meydana gelen zararlar,
 • Anahtar kaybı veya çalınması,
 • Aracın yarışlara katılması sonucu ve bunlara hazırlık denemeleri sırasında meydana gelen zararlar,
 • Aracın yetkili olmayan kişilerce veya kurallara aykırı bir şekilde çektirilmesi sonucu meydana gelen zararlar,
 • Taşıtın kurallara ve yasalara uygun bir şekilde taşımasına izin verilen patlayıcı ve yanıcı maddeler taşıması sebebiyle uğradığı zararlar.

Sigortalının yükümlülükleri

Kasko teminatlarının sigorta şirketleri tarafından sağlanması için sigortalının yerine getirmekle yükümlü olduğu bazı şartlar mevcut. Hasarın tespit edildiği tarihten itibaren en geç beş iş günü içinde sigorta şirketine bildirim yapılması gerekiyor. Tahmini zarar miktarını sigorta şirketine makul bir süre içinde beyan etmek, zorunlu haller dışında hasarın gerçekleştiği yer veya durumlarda değişiklik yapmamak ve çalıntı durumunda yetkili makamlara bildirimde bulunmak da bu şartlar arasında yer alıyor.

Kasko hangi durumlarda hasarları karşılamaz?

Kasko sigortası genel ve ek teminatlarla araç sahiplerinin olası zararlarını güvence altına alan geniş bir kapsama sahip olsa da sigorta teminatlarının dışında yer alan bazı özel durumlar mevcut. Hangi tip kazalar kasko kapsamına girmez diye düşünüyorsanız işte cevapları:

 • Savaş, ihtilal, isyan, ayaklanma ve bunların gerektirdiği askeri hareketler nedeniyle meydana gelen zararlar,
 • Nükleer kaza veya sızıntı sonucu meydana gelen zararlar,
 • Çekilme durumu dışında, kamu otoritesi tarafından taşıtta yapılan tasarruflar nedeniyle meydana gelen zararlar,
 • Aracın sürücü belgesine sahip olmayan kişilerce kullanılması durumunda meydana gelen kazalar,
 • Aracın, uyuşturucu madde kullanmış veya kanunlarca belirlenmiş sınırın üzerinde alkol almış kişilerce kullanılması durumundaki kazalar,
 • Yağsızlık, donma, eskime, çürüme, paslanma veya bakımsızlık nedeniyle meydana gelmiş zararlar,
 • Ruhsatta belirtilen sınırın üzerinde yolcu ve yük taşınması durumunda oluşan zararlar,
 • Terörle Mücadele Kanunu’nda belirtilen terör eylemleri ve bunların otoritelerce engellenmesi sırasında doğan zararlar.
 • Sigorta kapsamına giren bir olaydan doğmadıkça ve böyle bir olayla sonuçlanmadıkça taşıtın mekanik, elektrik ve elektronik donanımında meydana gelen her türlü arızalar, kırılmalar ile lastiklerde meydana gelen zararlar.

Zorunlu Trafik Sigortası ve kaskonuzu zamanında yenilemeyi, kasko sigorta poliçenizin detaylarını ve kapsamını incelemeyi ihmal etmeyin. Kaskonuzun sağladığı güvenceleri tam olarak bilmeniz, ihtiyaç duyduğunuzda size avantaj sağlayacaktır. Asla trafik kurallarını ihlal etmeyin, trafikte sabırlı ve diğer sürücüler ile yayalara karşı saygılı olmayı unutmayın.

Zorunlu Trafik Sigortası Nedir?
Trafik Sigortası Teklif Sorgulama
Otomobilde Çizik Giderme
Kaza Tespit Tutanağı
Güvenli Sürüş Teknikleri