Trafik İşaretleri

Trafik işaret ve levhaları trafikte yol güvenliğinin en önemli koşullarının başında gelmektedir. Yetkililerin uzun yılları kapsayan sürüş deneyimleri sonrasında oluşturdukları trafik işaret ve levhalarına uymak, güvenli ve konforlu bir yolculuk için büyük önem taşımaktadır.

Trafik İşaretleri Hakkında Yönetmelik, karayolundan yararlananlara, yol, trafik durumu ve yakın çevre ile ilgili gerekli bilgileri vermek, yasaklama ve kısıtlamaları bildirmek suretiyle trafik düzeni ve güvenliğini sağlamak amacına yönelik olarak karayollarında uygulanacak trafik işaretlerinin, standart, anlam, nicelik ve nitelikleri ile diğer esasları kapsar. Trafik işaret ve levhaları sadece sürücüler için değil, sürücü adayları için de oldukça önemli. Çünkü sürücü adayları, sürücü belgelerini alabilmek için girdikleri ehliyet sınavlarında, söz konusu işaretler ve trafik levhalarının anlamları ile sıklıkla karşılaşabiliyorlar.

Trafik İşaretleri Hakkında Yönetmelik’ de Belirtilen Tanımlamalar

Trafik İşaretleri: Trafiği düzenleme amacı ile kullanılan işaret levhaları, ışıklı ve sesli işaretler, yer işaretlemeleridir.
Trafik İşaret Levhası : Sabit veya taşınabilir bir mesnet üzerine yerleştirilmiş ve üzerindeki sembol, renk ve yazı ile özel bir talimatın aktarılmasını sağlayan trafik tertibatıdır.
Işıklı ve Sesli Trafik İşaretleri : Trafiği düzenlemede kullanılan ışıklı ve sesli, sabit veya taşınabilir, elle kumanda edilebilen veya otomatik çalışan, üzerinde çeşitli renk, şekil, sembol, yazı bulunan ve belirli yanma süresi olan, ışık veya sesle özel bir talimatın aktarılmasını sağlayan trafik tertibatıdır.
İşaretleme (Yer işaretlemeleri veya benzerleri) : Taşıt yolu, bordür, ayırıcı, otokorkuluk ve kenar taşı gibi karayolu elemanları üzerine, çeşitli renkte çizgi çizilmesi, şekil ve sembol yapılması, yazı yazılması, yansıtıcı ve benzerleri ile özel bir talimatın aktarılmasıdır.
Bordür : Ayırıcı, ada, yaya yolu, bisiklet yolu gibi kara-yolu bölümlerini taşıt yolundan ayıran, taşıt yoluna göre yükseltilmiş olarak tesis edilen, sayılan bu bölümlere araçların doğrudan çıkışını güçleştiren ve taşıt yolundaki trafiği yönlendiren sınırlayıcı tertibattır.
Kenar Taşı : Taşıt yolundan yararlanan araçların sürücülerine banket dış kenarlarını göstermek üzere aralıklarla tesis edilen ve üzerinde belli renkte ışık yansıtıcı elemanı bulunan yükseltilmiş tertibattır.

Trafik İşaret Levhaları, Genel Nitelikleri Aşağıda Belirtilen 5 Guruba Ayrılmıştır

Tehlike Uyarı İşaretleri (T Gurubu Trafik İşaretleri) : Karayolu ve yakın çevresindeki tehlikeler hakkında, yoldan yararlananlara  uyarı görevi yapar.
Trafik Tanzim İşaretleri (TT Gurubu Trafik İşaretleri) : Karayolundan yararlananlara, trafik düzen ve güvenliğini sağlamak yönünden, uymaları gerekli olan, yasaklama, kısıtlama ve mecburiyetleri bildiren levhalardır.
Bilgi İşaretleri (B Gurubu Trafik İşaretleri ) : Yoldan yararlananlara, yol ve yakın çevresi, yol kenarında bulunan yerleşim yerleri ile çeşitli hizmet birimleri hakkında bilgi verir.
Duraklama ve Park Etme İşaretleri (P Gurubu) : Araçların duraklama ve park etmeleri hallerinde, trafiğin akışı ve güvenliği bakımından yapılması gerekli görülen düzenlemeleri belirleyen işaretlerdir.
Otoyol İşaretleri : Erişme kontrollü karayollarında uygulanan işaretlerdir.Otoyollarda Kullanılan Yol Çizgileri
Taşıt yolunu şeritlere ayırarak araçların düzenli ve güvenli bir şekilde seyretmelerini sağlamak amacıyla kaplama üzerine çizilen çizgilerdir. Yol çizgilerinin çiziliş şekline göre anlamları şöyledir:

Devamlı Yol Çizgisi : Bu çizgi boyunca hiç bir sebeple soldaki şeride geçilemez ve üzerinden gidilemez. Üç şeritli ve iki yönlü yol kesimlerinde en sağdaki şeride geçme hali müstesnadır.
Kesik Yol Çizgisi : Bu çizgi, kurallara uyulmak şartıyla araçlar tarafından geçilebilir.
Kesik ve Devamlı Yol Çizgisi : Yan yana çizilmiş kesik ve devamlı çizgilerin bulunduğu yol kesimlerinde, araca en yakın olan çizginin anlamına göre hareket edilir.
Yan Yana İki Devamlı Yol Çizgisi : Bu çizgi, taşıt yolunu bölünmüş yol durumuna getiren ayırıcı anlamındadır. Yan yana iki devamlı yol çizgisinin bulunduğu kesimlerde, karşı yönden gelen trafik için ayrılmış olan yol kısmına geçilemez.
Park Yeri Çizgileri : Park yeri olarak ayrılmış alanlarda araçların duracakları yerleri belirlemek üzere çizilen çizgilerdir.
Yaya Geçidi Çizgileri : Yayaların karşıya güvenle geçmelerini sağlamak üzere taşıt yolu üzerine çizilen çizgilerdir.
Yazılar ve İşaretler : Sürücülerin, gidiş yönlerine göre yapmak zorunda oldukları hareketleri göstermek amacıyla taşıt yolu üzerine yazılan yazılar ve çizilen işaretlerdir.
Park Yasağı Çizgileri : Araçların park etmelerinin yasaklandığı kesimlerde bordür taşlarına çizilen çizgilerdir.
Şeritleri ayıran yol çizgileriyle yaya geçitleri beyaz, gerekli görülmesi halinde sarı boya ile, yazılar, işaretler ve park yasağını gösteren çizgiler durumuna göre beyaz, sarı veya kırmızı boya ile çizilirler.

Trafik İşaretleri ve Anlamları
Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan trafik işaretleri ve taşıdıkları anlamlar ile ilgili bilgilere aşağıda yer alan linklerden ulaşabilirsiniz.


Trafik İşaretleri
Trafik İşaretleri El Kitabı


Trafik işaretleri sürücülerin, yolcuların ve yayaların güvenliği için son derece önem taşımaktadır. Trafik işaretleri yol durumu, yol şartları, güzergah, viraj, trafik düzeni gibi bilgiler sağlayarak yolculuğunuzun güvenli ve konforlu geçmesine olanak sağlar. Bu nedenle sürücülerin trafik işaretlerini bilmesi ve trafik işaretlerine dikkat etmesi gereklidir. Gerek şehir içi trafikte gerekse şehirlerarası yolculuklarda trafik işaretlerine dikkat edilmesi ve anlaşılması; nerede park yapılmayacağı, hangi yolun tek yönlü bir yol olduğu, güzergahımız üzerindeki virajın yönü veya ileride bir yol çalışması olabileceği gibi trafik ve yol durumu ile ilgili pek çok konuda bilgilenmemizi ve bu durumlara uygun hareket edebilmemizi sağlar.

Türkiye Otoyol Haritası
Türkiye İl Plaka Kodları
2018 Trafik Cezaları Rehberi
Türkiye’de Yasal Hız Sınırları
Yeni Ehliyet Sınavı Sistemi