Plaka Harf Grubu

Karayolları Trafik Yönetmeliği hükümleri açısından;

A ve AA harf grubu plakalar, Valilik ve Emniyet birimlerine verilmektedir.

55. Madde uyarınca beyaz zemin üzerine yeşil renkte CA ile CZ arasında kalan harf grubu ya da beyaz zemin üzerine mavi B harf grubu bulunan plakalar; Gümrük Kanunu 9. Maddesi gereğince yurdumuzda bulunan diplomatik, konsolosluk ve uluslararası kuruluş temsilcilikleri ve bunların diplomatik ve konsüler statüye haiz mensupları ile bu temsilciliklerin idari-teknik personel statüsüne haiz mensuplarının taşıtlarına verilmektedir. Bu iki maddede sayılan harf gruplarından listede belirtilmemiş olanlar o ilin merkez vergi dairesine tahsislidir.

MA ile başlayıp MZ ile biten plaka harf grupları ise, ülkemize geçici olarak tetkik,tahsil ve çalışma amacıyla gelmiş olanların araçlarına tahsis edilmektedir. Bakanlığın 06/10/1997 tarih ve 42428 sayılı genel yazıları uyarınca bahsi geçen harf gruplarına giren özel tahsisli plakalarla adlarına taşıt kayıt ve tescil edilen kişilerin istisnadan yararlandırılmaması gerektiği belirtilmiştir.

Ayrıca ikili kombinezon harf gruplarından İstanbul, Ankara ve İzmir illeri dışında kalan illerin plakalarında alfabemizdeki noktalı harfler ile ikinci harfleri B,G,I,M,O olan harf grupları kullanılmamıştır.

Örneğin Adana ili için 01 alt sınır FA 001 ve üst sınır FZ 999 olarak gösterilmiştir. Bu nedenle FA 001,FA 002,…..FA 999,FC 001,FC 002,…FC 999,……FZ 001,FZ 002,….FZ 999 anlamına gelen bu ikili harf grubu kombinezonları Plaka Harf Grubu Rehberinde, Çukurova Vergi Dairesine tahsisli olduğu anlaşıldığından bahsi geçen plakalara kesilen ceza tutanakları Çukurova Vergi Dairesine gönderilecektir.

Örneğin Kırıkkale ili henüz il olmadan önce şu anda Kırıkkale iline bağlı olan Kaletepe Vergi Dairesine tahsisli olan 06 KAA 01- 06 KEL 99 arasındaki üçlü harf grubu kombinezonlarını kapsayan plakalar Ankara plakası gibi görünmesine rağmen bu plakalara kesilen ceza tutanakları Kaletepe Vergi Dairesine gönderilecektir.

Kaynak | Gelir İdaresi Başkanlığı 

En Çok Satan Otomobil Modelleri
Otomobilde Renk Tercihi
Yakıt Tüketimi
Dizel mi Benzin mi
Hatchback mi Sedan mı