Elektrikli Araçlar

Elektrikle Çalışan Otomobiller
Dünya genelindeki elektrikli araç ve şarj edilebilir hibrit elektrikli araç satış rakamları, pazara geniş giriş yılı olan 2011 yılındakini ikiden fazlaya katlayarak 2012 yılında 100.000 adet olarak gerçekleşmiştir.

Hibrit elektrikli araçlar (şarj özelliği bulunmayan) yıllık satış rakamında 1 milyon bariyerini geçerek etkileyici bir yıl geçirmiştir (2011 satışı 830.000’den % 43 artış ile 1.2 milyona ulaşmıştır). Japonya ve Amerika Birleşik Devletleri toplam elektrikli araç pazarının % 62 ve % 29’unu (740.000 ve 355.000 araç) satarak pazarın liderliğini devam ettirmişlerdir. Toyota’nın dünyadaki toplam otomobil satışlarının %15’ini hibrit otomobiller oluştururken, bunun % 40’ı Japonya’da gerçekleşmiştir. Prius, şu anda dünya genelinde en iyi satan üçüncü otomobil modeldir.

Elektrikli araç satış kümülatif hükümet hedefleri, Hindistan’ın 2020 yılında 6 milyon elektrikli ve hibrit araç parkı hedefini açıklamasıyla, 2012 yılında yükselmiştir. Hindistan hükümeti bu hedefi 3.6 – 4.2 milyar USD bütçe ile destekleyecektir ki bu gerekli yatırımın yarısından fazlasına denk gelmektedir.

Batarya geliştirmedeki maliyet azaltımları 2012 yılında yüksek hızla devam ederek yılsonunda 500-600 USD/kWh’ın altına inmiştir. US Department of Energy batarya geliştirme maliyetlerinin 480 USD/kWh (kar ya da garanti maliyetlerini içermiyor) mertebelerinde olduğunu ve üç dört yıl içerisinde pazar fiyatlarını yakalayacağını tahmin etmektedir.

Uluslararası Enerji Ajansı 2DS senaryosunda, araçların kilometre başına yakıt kullanımının ve CO2 emisyonlarının azaltılmasını sağlamak için oluşturduğu temel hedeflerinden biri, sıfır egzoz emisyon salınımına sahip araçların (bataryalı elektrikli araçlar ve şarj edilebilir hibrit elektrikli araçlar dahil) pazara kuvvetli bir giriş yapmasıdır. Ulaştırma sektörünün 2020 yılında karbonsuzlaştırma yol haritasındaki ana unsurlardan biri yakıt verimliliği olsa da, 2DS senaryosu; 2020 yılında yollarda 20 milyon elektrikli araç olacağını ve yıllık satış rakamının da yedi milyona ulaşacağını tasavvur etmektedir. Bu durum, 2020 yılında elektrikli hafif ticari araç ve otomobil satışlarının toplam pazarın % 10’u olarak, elektrikli aracın pazara hızlı bir giriş yapacağını göstermektedir.

Elektrikli araçların 2020 yılına doğru göstereceği bu gelişim, 2025 sonrası dönemde de ilerlemeyi devam ettirmesi için çok önemlidir. 2DS senaryosu 2020’li yılların ortalarından itibaren konvansiyonel içten yanmalı motorlu araçların yerinin elektrikli araçlar tarafından alınmaya başlanacağını, 2050 yılında yeni araç satışlarının yarısının elektrikli araçlar ve yakıt pilli araçlar olacağını kabul etmektedir. Hibrit elektrikli araçlar, yakıt verimliliğinin geliştirilmesi için bu senaryoda geçiş sürecinde önemli bir rol oynamaktadır. Bu senaryo yıllık hibrit elektrikli araç satışının ve küresel pazar payının 2020 yılında 10 milyon ve % 12 olacağını, elektrikli araç ve yakıt pilli aracın yayılımının artması ile 2040 yılında 40 milyon ve % 30 olacağını öngörmektedir.

Elektrikli otomobiller geleceğin kaçınılmaz teknolojisi olarak görünmektedir. Elektrikli otomobillerin, enerjinin verimli kullanılması ve gürültü kirliliği de dahil olmak üzere çevre kirliliğinin azaltılmasında önemli bir etki sağlayabileceği düşünülmektedir. Teknolojik ilerlemeler ve teknolojinin yaygınlaşması ile insanoğlunun artan enerji ihtiyacının, sınırlı ve artmayan enerji kaynakları ile karşılanamayacağı açıktır.

Birçok ülke elektrikli araçların 2015-2020 yıllarında yaygınlaştırılması için iddialı hedefler koymuşlardır. Bu hedefler kümülatif olarak 2DS yaygınlaştırma hedeflerine ulaşmakta ya da geçmektedir. 2020 yılında elektrikli araç satış hedefleri 2DS senaryosunda 7 milyon iken, hükümetlerin kümülatif hedefleri 9 milyondur.

Elektrikli Otomobil Satışları
Tesla Model S
Dünya Otomotiv Üretimi
Otomatik Vitesli Araç Satışı Arttı
Yerli Otomobil